Klik voor de definitie van een column
  Een column is géén nieuwsartikel. Wat is het wel? Onderstaande maakt duidelijk dat je een column moet begrijpen door niet alleen de woorden tot je te nemen, maar door te bedenken welke  boodschap de columnist - mogelijk tussen de regels door -  aan de lezers geeft. Begrijp je de boodschap? Zie je wat de schrijver bedoelt? Daar kan ieder individu wat van vinden. Als het een eigen pijnplek is, kan de lezer de aanvechting hebben om helemaal erin mee te gaan of er volledig tegenin te gaan. Het is goed dat je als lezer weet wat (de waarde en betekenis van) een column is.
 • De aard van de journalistieke vorm van columns is dat deze informatief, leerzaam. onderhoudend maar ook kritisch, humoristisch (parodie, ironisch, sarcastisch, satirisch) en prikkelend kunnen zijn binnen een maatschappelijke context.
 • Waar de columnist dat zelf nodig acht, kunnen links in de tekst staan die naar achtergrondinformatie doorverwijzen
 • Wat voor de één een leuke of rake column is, is voor een ander onzin, een belediging of niet acceptabel. Youp van 't Hek die met alles en iedereen de vloer aanveegt in zijn columns in het NRC wordt niet door iedereen gewaardeerd. Hetzelfde geldt voor Theo Holman in Het Parool en diverse andere columnisten.
 • Aan columnisten wordt door de Nederlandse rechter een grote mate van vrijheid toegekend in hun columns. Deze vrijheid kan zich ook uitstrekken tot teksten die, als ze buiten een column geschreven zouden zijn, als kwetsend of beledigend gekenmerkt worden.
Zie ook bijgaande definitie van wikipedia:  

© wikipedia


De wooncrisis in Nederland en dus ook in Maassluis woekert voort. Het aantal woningen dat te koop staat slinkt nog altijd terwijl de vraag naar vooral betaalbare woningen groeit. Wij hebben dan ook grote zorgen over de woningnood in Maassluis.

Een aantal zorgelijke feiten op een rij:

 • In 2020 zochten dubbel zoveel mensen een sociale huurwoning als in 2017 terwijl de situatie toen ook al slecht was voor woningzoekenden.
 • Er is nu een slaagkans van slechts 1,4% op een sociale huurwoning.
 • Het aantal reacties op een sociale huurwoning is flink gestegen namelijk met 18%.
 • De prijzen van woningen op de vrije sector en in de koop zijn voor veel mensen onbetaalbaar geworden!

Je zult in deze tijd maar een woning zoeken. Daar word je niet blij van. Het is als een soort gigantische file die alleen maar langer wordt. Zo veel mensen lopen vast nu met alle nare gevolgen van dien.

Hier een paar voorbeelden van mensen die vast komen te zitten door het tekort aan woningen:

 • mensen kunnen niet uit elkaar gaan terwijl ze dat wel willen. Dat kan zorgen voor spanningsopbouw en stress wat weer kan uitmonden in ruzies en ellende.
 • Mensen moeten langer thuis wonen. Vervelend als je graag op je zelf wilt gaan en de band met je ouders goed is. Zeer schrijnend als je graag op je zelf wilt en de band met je ouders zeer slecht is.
 • Gezinnen met kinderen in een tweekamer appartement die niet kunnen doorstromen omdat er geen betaalbaar aanbod is of de wachtlijsten te lang zijn.
 • Ouderen die opzoek zijn naar een gelijkvloerse woning maar dat niet kunnen vinden omdat er te weinig aanbod is.
 • Studenten die noodgedwongen thuis moeten blijven wonen omdat er geen betaalbare studentenhuisvesting is.
 • En dan nog de toenemende dakloosheid. Het aantal daklozen in de leeftijd 18 tot 30 jaar is van 2009 tot 2018 verdrievoudigd. En dat terwijl Nederland een van de rijkste landen ter wereld is.

Tijd om iets aan deze enorme woningcrisis te doen zou je zeggen. Sinds wij in maart 2018 in de gemeenteraad zijn gekomen, gebeurt dat ook wel meer als daarvoor. Bijvoorbeeld met de verdichting van de bebouwing van De Kade. Alleen is het allemaal echt niet genoeg om de woningcrisis aan te pakken. We moeten als gemeente groter denken en over onze eigen schaduw heen stappen. We moeten durven te erkennen dat beslissingen die de raad in het (verre) verleden genomen heeft achterhaald zijn en er meer nodig is om de woningnood tegen te gaan.

© TenFiftyNine

Op dinsdag 12 oktober is het Meerjaren Programma Gebiedsontwikkeling (MPG) in de gemeenteraad vastgesteld. Wij hebben tegen dit MPG gestemd. De gemeente wil ondanks de woningnood een aantal stadsverdunningsprojecten (Meer woningen slopen dan er terug komen) doorzetten.

Wij maken ons het meest zorgen over de volgende projecten die op de planning staan:

De ontwikkelingen rond de Zaneveld flats. Als deze dan per se gesloopt moeten worden, zouden er op zijn minst méér sociale huurwoningen teruggebouwd moeten worden! Dat is in het MPG niet geval. Slechts de helft van het aantal sociale huurwoningen komt daar terug.

Schandalig als je weet dat er zoveel woningzoekenden zijn juist naar sociale huurwoningen.

De Vlietlocatie baart ons ook zorgen. Er komen hier namelijk minder woningen en minder groen terug dan dat er nu staat. Bovendien zijn er nog steeds kale daken op de woningen gepland en dat terwijl er op de daken prima stroom opgewekt kan worden en/of groene daken gerealiseerd kunnen worden. Dat zou ook goed zijn voor de wateropvang.

Er verdwijnen op dit stuk grond meer dan 90 sociale huurwoningen en er komen slechts 61 woningen terug. Waarvan slechts een klein deel bestaat uit sociale huurwoningen. Een zeer slecht plan waar wij zeker in tijden van woningnood niet mee in kunnen stemmen.

De G. A. Brederodelaan waar 60 woningen gesloopt worden en er slechts 47 woningen terug komen. Dat de woningen hier gesloopt worden, begrijpen wij heel goed. De kwaliteit van deze duplex woningen is dusdanig slecht dat sloop de enige oplossing is. Bovendien moeten de woningen hoger komen te liggen omdat bij hevige regenval de hele straat verandert in een sloot. Daarom zou er bij nieuwbouw veel meer rekening gehouden moeten worden met groen zodat het water makkelijker weg kan. Gelukkig wordt wel het rioolstelsel aangepast in deze straat zodat het meer regenwater aankan.

Het college kiest ervoor om van duplex woningen naar eengezinswoningen te gaan. Daardoor gaat het aantal woningen in de Ga Brederodelaan flink achteruit. Als het college nu had gekozen voor maisonnette woningen in plaats van eengezinswoningen had je al dubbel zoveel woningen kunnen realiseren. Daar kiest het college niet voor en dus kunnen wij wederom niet instemmen met dit plan.

Helaas zien we dat het aantal extra woningen bij de nieuwbouwwijk Het Balkon met 10 woningen wel erg tegen valt. Zeker als je bedenkt dat er in de financiële crisis 150 tot 200 woningen geschrapt zijn uit deze wijk.

Ook in het Wilgenrijk wordt nog steeds zeer eenzijdig en ouderwets gebouwd. De woningen nemen verhoudingsgewijs veel ruimte in beslag voor weinig mensen. Ook zijn deze woningen voor veel mensen niet te betalen.

Bovendien blijkt uit het onderzoek van Ontwerpbureau De Zwarte Hond dat de behoefte aan gelijkvloerse appartementen voor starters en senioren het grootst is. Dit bevordert namelijk de doorstroming het meest en zorgt dat er meer huizen zijn om te starten.

Dit is nu nog een veel te klein percentage woningen in Maassluis. Ook dat zien wij onvoldoende terug in het MPG.

Werk aan de winkel dus om te zorgen dat wonen voor iedereen weer mogelijk is! De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 naderen met rasse schreden…


Reageren? ... Blader naar beneden plaats jouw reactie direct onder artikel [binnen 30 dagen na publicatiedatum]

⊗——het einde ——⊗

◄ klik voor Publicatieschema columnisten

voorliggende column is tot nu toe gelezen door: 536 lezers

WIE SCHRIJVEN DE VOLGENDE KEREN?

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt

Raoul Kleijwegt | Fractievoorzitter GroenLinks Maassluis

5 Reacties

 1. Loek Molmans
  23 oktober 2021 at 14:44

  Beste heer Prins
  Het is inderdaad een interessant getal hoeveel daarvan daadwerkelijk een arbeidsplaats vervullen binnen die drie jaar en dus terugbetaald hebben

 2. A Prins
  22 oktober 2021 at 19:46

  Speciaal voor Jelle in 2015 heeft Maasdelta 42 huizen aan vluchtelingen gegeven 14.7% er waren toen 284 huizen totaal weg toegeven,Maassluis kreeg een bedrag van 781.867€ de vluchtelingen kregen 5675,€ om een woning in te richten,en als ze binnen 3 jaar werken moesten ze dat terug betalen,Jelle aan jou de vraag hoeveel hebben er dat gedaan.
  Laten we even afwachten wat Maassluis nu gaat doen met de opvang
  Er waren in 2016 148 vluchtelingen opgenomen in Maassluis

  • 23 oktober 2021 at 12:12

   Beste heer Prins,

   U wilt Jelle onze hoofdredacteur op onderzoek sturen. Zo werkt het niet bij ons.

   Het is voor u kennelijk een significant probleem, waarin u zich verdiept. U kent kennelijk de cijfers.
   Dan kunt u bij diezelfde bron vast ook dát antwoord achterhalen.
   En zodra u dat gedaan heeft mag u een opiniestuk schrijven en dat ons toesturen.

   wij zien het tegemoet!
   redacteur Levina

 3. Andries Prins
  22 oktober 2021 at 16:02

  Beste GroenLinks
  Fijn dat u meedenkt met onze Maassluis over een huurwoning, maar vergeet u nou niet een groep namelijk de vluchtelingen die in Maassluis dank zij ook u voorrang krijgen op onze burgers ook de andere partijen waren er op voor maar daar heeft u het niet over wel alles schrijven niet iets weg laten er was een motie van FVM en alle partijen waren tegen de motie geen voorrang

  • 22 oktober 2021 at 17:42

   weet u aantallen?