door Pleun Vreugdenhil

HOEK VAN HOLLAND | Op zaterdag 24 september is één van de oudste kaarten te zien waar het plan voor het graven van de Nieuwe Waterweg op staat. Het plan was al van N. Cruquius (gestorven in 1754). Op de kaart uit 1766 die Pieter Heinsius gemaakt heeft, staat het idee om de Nieuwe Waterweg te graven, al ingetekend.

kaart 1766

Naast de originele antieke landkaarten expositie zijn er zaterdag ook diverse boeken en kaarten tentoongesteld mbt het graven van de Nieuwe Waterweg. Op deze middag is J Vreugdenhil, waarvan alle boeken en landkaarten zijn, ook aanwezig om uitleg te geven over alle bijzondere stukken.  De boeken en landkaarten van het graven van de Nieuwe Waterweg zijn alleen aanstaande zaterdag te zien. De expositie met antieke landkaarten loopt tot eind oktober.


detail

Bunker Hamburg en Bremen, met fraaie exposities over diverse thema’s maken onderdeel uit van het Nederlands Militair Kustverdedigingsmuseum en zijn gelegen in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Tijdige aanmelding voor een rondleiding per mail bunkerbremen@forthvh.nl voorkomt teleurstelling. Voor groepen is het mogelijk aparte afspraken te maken.


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.