Het bestuur van het Gemeenschappelijk Orgaan van ROGplus Nieuwe Waterweg Noord vergadert op donderdag 10 september 2015 om 15.00 uur in het pand van ROGplus, Uiverlaan 20b te Maassluis. Geïnteresseerden kunnen deze openbare vergadering als toehoorder bijwonen. Op de agenda staat bespreking van de ontwerp-begroting geagendeerd.De vergaderstukken liggen vanaf 3 september 2015 ter inzage bij de receptie van ROGplus.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt