Gedenksteen Monstersche Sluis anno 1602

MAASSLUIS | De onthulling van het gerestaureerde wapentableau op de Monstersche sluis vindt plaats op 2 december 2020 om 14.00 uur.


Nadere beschrijving van het wapentableau

Nemen wij de moeite de trappen af te dalen naar de Monstersche sluis te Maassluis, dan treffen wij daar het oudste voorbeeld van een wapensteen aan, van 1602. Omringd door de familiewapens van dijkgraaf en hoogheemraden is, groter van afmetingen dan de overige, het wapen van Albrecht afgebeeld. Het schild is als enige gedekt (met de hertogskroon) en boven deze bekroning staat het woord Beieren


Het wapen van het Hoogheemraadschap is sinds de zestiende eeuw in gebruik en is afgeleid van het wapen van Hertog Albrecht van Beieren, die van 1358-1404 graaf van Holland en Zeeland was. Het wapen toont een gevierendeeld schild, met in I en IV de ruiten van Beieren, en in II en III de gevierendeelde Hollandse en Henegouwse leeuwen. Men koos voor dit oude wapen omdat graaf Albrecht het hoogheemraadschap privileges heeft toegekend, maar ook omdat het voeren van een oud wapen statusverhogend was. Tot de invoering van een eigen wapen was het voor waterschappen gebruikelijk om familiewapens van de bestuurders te voeren. Deze wapens zijn vaak nog zichtbaar op gedenkstenen die in sluizen, gemalen e.d. zijn ingemetseld.


Aelbrecht Simonsz Storm van Wena, geb. (ca. 1556), Dijkgraaf van Delfland 1592-1629. Bij de eedsaflegging in 1592 stond dat tot zijn taak behoorde het oppakken van landlopers en vagebonders, woonde op de hoek Oude Delft en de Stormsteeg, die na zijn dood Baljuwsteeg werd genoemd.

Wapen: gevierendeeld: I en IV in goud een blauwe dwarsbalk (Wena); II en III in zilver een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie rode leeuwenkoppen, blauw getongd (Storm).


Jhr. Johan van Mathenesse (1538-1602), heer van Riviere, lid van het ridderschap van Holland. Hoogheemraad van Schieland en Delfland 1579-1602.


Cornelis van Mierop van Cuyck, (1561-1608), Hoogheemraad van Delfland 1586-1608.

Jacob van Egmond, (1545-1618), heer van Kenenburch, Maasland, Schipluiden, St. Maartensrecht 1586, Maassluis 1612, geb. 1545, kolonel in het Staatse leger 1574, commissaris van de monsteringen 1575, droeg het wapen van Willem van Oranje in diens begrafenisstoet in 1584. Hoogheemraad van Delfland 1593-1618, als één van de zeven gedeputeerde van de Staten-Generaal reisde hij mee met de Staatse leger naar Vlaanderen en heeft de slag van Nieuwpoort meegemaakt.


Mr. Johan van Oldenbarnevelt, (1547-1619) sloot zich aan bij Willem van Oranje in Delft 1572, verhuisde naar Delft en werd advocaat voor het hoogheemraadschap van Delfland, heeft deelgenomen aan een burgermilitie bij het ontzet van Haarlem 1573, Hoogheemraad van Delfland 1593-1619.


Jacob Huygensz. van der Dussen (1550-1622), heer van Harencarspel, Dirkshoorn, Tuitjehorn, Sijbekarspel en Kalversdijk, krijgt op 3 mei 1582 toestemming om zich als brouwer te Delft vestigen, vermeld als brouwer in de ‘Halve Maen’, Hoogheemraad van Delfland 1598-1622.


Voor degenen die geïnteresseerd zijn in geschiedenis:

1■https://nl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_van_Beieren_(1336-1404) 2■https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Mathenesse 3■https://www.geni.com/people/Cornelis-van-Cuyck-van-Mierop-heer-van-Hoogwoude/6000000017655573903 4■https://nl.wikipedia.org/wiki/Jacob_van_Egmond 5■https://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Oldenbarnevelt 6■https://www.geni.com/people/Jacob-Huyghensz-van-der-Dussen-heer-van-Haringcarspel/6000000017800325852 : 7■https://www.wikiwand.com/nl/Hoogheemraadschap_van_DelflandOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt