MMAASSLUIS | Op 24 mei organiseert Samen Digitaal Wijzer een themamiddag over het nieuwe programma ouderenzorg: meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie.


In juli 2022 is het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen) door minister Helder gelanceerd. Ouderen van nu en toekomstige senioren willen meer regie houden op hun leven en als zij zorg nodig hebben, willen zij dat de zorg niet hun leven bepaalt, maar dat zorg hen ondersteunt om hun eigen dingen te blijven doen. Zelfredzaam zijn door zo nodig het aanleren van vaardigheden, fit te blijven in een sociale omgeving.

Zorg kan ook digitaal worden geleverd, bijvoorbeeld beeldbellen, een robotje dat je met een stem herinnert aan het innemen van medicatie of een sensor die de verpleegkundige alarmeert als je bent gevallen.


Wethouders Corinne Bronsveld en Sjoerd Kuiper zullen deze middag de gemeentelijke toekomstplannen rond Welzijn en Zorg voor ouderen en hun mantelzorgers presenteren.
Daarna willen we graag een tipje van de digitale sluier oplichten van: ‘Zelf als het kan, Thuis als het Kan en Digitaal als het kan’ .

Sjaak Sprong licht Preventie en Gezond Leven toe; Barbara Teuben van bibliotheek ‘de Plataan’ bespreekt Digivitaler, een programma om zelf je gezondheidszaken te regelen via internet, en de zorgaanbieder Careyn vertelt hoe digitale controle en monitoring werkt.

Het wordt een zeer informatieve middag met het motto: Uw Welzijn en het Welzijn van u als eventuele mantelzorger kan wellicht Digitaal en maakt ons Samen Wijzer.

Indien u deze gratis themamiddag wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via info@samendigitaalwijzer.nl

Praktische informatie: 24 mei 2023
Inloop 13.30 uur: koffie en thee
Aanvang 14.00 uur
in de Theaterzaal van de Koningshof in Maassluis, Uiverlaan 20


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!