door Bart Corbijn

AMSTERDAM | Afgezet tegen het aantal inwoners zijn er dit jaar in Zuid-Holland aanzienlijk meer woningen aan de woningvoorraad toegevoegd dan gemiddeld in Nederland. Alleen in de provincie Flevoland is de toename groter. Dit blijkt uit een analyse van VvE-beheerder Parel Beheer, die recent verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), over de eerste acht maanden van 2023, onder de loep nam.

De toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners ligt in Zuid-Holland 24,6 procent boven het Nederlands gemiddelde. Er kwamen 355 woningen per 100.000 inwoners bij, terwijl er in Nederland gemiddeld 285 woningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. 

Nieuwbouwwoningen

Met name het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen draagt bij aan de toename van de woningvoorraad. In Zuid-Holland zijn er 331 nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan de woningvoorraad toegevoegd, waarmee de provincie 24,4 procent boven het Nederlands gemiddelde van 266 nieuwbouwwoningen zit. 

Naast nieuwbouw hebben ook overige toevoegingen en onttrekkingen (zoals woningsplitsing, verbouwingen of verandering van gebruiksfunctie) invloed op de toename van de woningvoorraad. 

Duidelijke verschillen tussen provincies

Naast Zuid-Holland behoren ook de provincies Flevoland en Zeeland tot de drie provincies waar de toename van de woningvoorraad het grootst is. Ook zijn dit de provincies waar de meeste nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners aan de voorraad zijn toegevoegd.

In de provincies Limburg, Drenthe en Friesland is de toename van de woningvoorraad afgezet naar het aantal inwoners het minst toegenomen. Ook het aantal toegevoegde nieuwbouwwoningen per 100.000 inwoners is in deze provincies het kleinst. 

Bekijk de volledige uitkomsten, inclusief analyse per provincie op: https://parelbeheer.nl/onderzoek-voorraad-woningen-2023/ 


Redactie Economie & Ondernemen

Redactie Economie & Ondernemen