© www.maassluis.nu -In 2040 verdubbeld

WATERWEG NOORD | Op 21 september wordt wereldwijd stilgestaan bij dementie. Deze dag is het Wereld Alzheimer Dag. Ook in Nederland wordt er rond deze datum het nodige georganiseerd en gepubliceerd met als doel het onderwerp dementie bespreekbaar te maken, en het taboe dat er nog regelmatig op rust te doorbreken.

Dementie in de regio Nieuwe Waterweg Noord
Dementie is niet meer weg te denken uit de samenleving. Bijna iedereen kent wel iemand die dementie heeft of iemand die zorgt voor iemand met dementie. Wanneer men zich realiseert dat 1 op de 5 mensen dementie krijgt dan komt deze ziekte toch dichtbij.

Het aantal mensen met dementie in Nederland bedraagt op dit moment zo’n 265.000 mensen.

Dit lijkt wellicht weinig, maar de verwachtingen naar de toekomst zijn schrikbarend. In de regio Nieuwe Waterweg Noord , de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, leven nu ongeveer 3250 mensen met dementie, maar dit aantal zal in 2040 ruim 6600 zijn. Meer dan een verdubbeling dus!

De belangrijkste oorzaak van deze toename is de vergrijzing van de bevolking. Immers dementie is een ziekte die vaker voorkomt die naarmate de leeftijd toeneemt.

Na het 65e levensjaar verdubbelt de kans op dementie elke 5 jaar. De kans op dementie bij 90 plussers is 40%.

Mensen met dementie wonen veelal gewoon thuis en doen mee in de maatschappij. Het beeld bestaat dat mensen met dementie in verpleeghuizen wonen. Dit is niet het geval. Ongeveer 70% van de mensen met dementie woont thuis. Onder invloed van veranderingen in de zorg zal dit aantal eerder toenemen dan afnemen. Thuis wonen met dementie kan prima maar vraagt heel erg veel van familie en mantelzorgers. Dit zijn de mensen die vaak 7 dagen per week de zorg en begeleiding bieden aan mensen met dementie. Een zware taak.

Dat mensen met dementie steeds langer thuis blijven wonen wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat dit de wens is van mensen; de eigen omgeving wordt verkozen boven het wonen in een verpleeghuis, anderzijds wordt de drempel voor opname door strengere regels bij bijvoorbeeld indicatiestelling steeds hoger.

Dementie komt hiermee steeds dichterbij, voor iedereen.

Ouderen met dementie in de winkels, wellicht een wat vergeetachtige buurvrouw of iemand die verward is de weg naar huis niet meer kan vinden.

Het feit dat mensen met dementie meedoen in onze maatschappij maakt dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om mensen met dementie te helpen zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven leven.

Een dementievriendelijke samenleving.

Begrijpen wat dementie is, wat het met iemand doet en waar iemand met dementie mee geholpen kan worden zijn belangrijke onderdelen van de dementievriendelijke samenleving.
Inmiddels wordt er in Nederland op verschillende plekken gewerkt aan het dementievriendelijk worden. Zo zijn er gemeenten die hier plannen voor maken en deze uitvoeren, maar ook zijn er bijvoorbeeld supermarkten die hun medewerkers trainen om mensen met dementie te herkennen, beter te begrijpen en te kunnen helpen. De dementievriendelijke supermarkt!

Hoe mooi zou het zijn wanneer we in de regio Nieuwe Waterweg Noord gezamenlijk in actie komen om dementievriendelijk te worden? DE dementievriendelijke gemeente is voor Alzheimer-Nederland een belangrijke speerpunt.

Wat kan Alzheimer-Nederland betekenen
Dementie is (nog) niet te genezen. Ondanks dat er op dit moment hoopvolle wetenschappelijke resultaten worden geboekt zal het nog jaren duren voordat er medicatie bestaat dat bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer stopt of geneest. Dit betekent dat naast wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden veel aandacht moet zijn voor het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers en het breed onder de aandacht brengen van wat dementie is, hoe het herkend kan worden en hoe men er mee om kan gaan.

Alzheimer- Nederland is een belangenorganisatie die zich naast het (mede) financieren van wetenschappelijk onderzoek richt op het behartigen van belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de breedste zin.

Dit doet Alzheimer-Nederland op landelijke schaal, maar ook op regionale schaal.

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis is een afdeling van Alzheimer Nederland actief die onder meer de Alzheimercafé’s in de drie gemeenten ondersteunt, maar ook jaarlijks in gesprek is met de zorgverzekeraar over hoe het belang van mensen met dementie gediend kan worden.

Een ding is hierin duidelijk; alleen door samenwerking tussen zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten kunnen echte resultaten worden geboekt. De afdeling Nieuwe Waterweg Noord probeert dan ook deze organisaties met elkaar rond de tafel te brengen.

Naast deze activiteiten kan de afdeling Nieuwe Waterweg Noord van Alzheimer-Nederland ook lezingen houden over dementie op bijvoorbeeld scholen of clubs en verenigingen.


Via de website van Alzheimer-Nederland kunt u contact opnemen met de afdeling. Mocht u als individu meer willen weten over dementie dan bent u van harte welkom op één van de Alzheimercafé’s. Alzheimercafé’s worden elke maand georganiseerd behalve in de maanden juli en augustus.

Elke eerste dinsdag van de maand is er een Alzheimercafé in Vlaardingen in het Zonnehuis.

De tweede dinsdag is het Alzheimercafé in Schiedam in Frankeland.

De derde dinsdag is het Alzheimercafé in Maassluis is de Tweemaster.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    21 september 2015 at 11:34

    ”ALZHEIMERCAFE”

    ”NIET VERGETEN!”