[foto- een huis gaat verloren door brand]


MAASLAND | Op 23 en 24 november collecteert Stichting AK bij de supermarkt van Albert Heijn in Maasland voor de Actie Kerstgroet 2018. Het is de vierde collecte in een serie van 5 weekenden, waarin wordt gecollecteerd voor deze actie. Uit de opbrengst van de actie worden voedselpakketten gefinancierd voor de allerarmsten in Beregszász (West-Oekraïne), een zustergemeente van Maassluis.

In samenwerking met de partnerorganisatie van Stichting AK in die stad worden ter plaatse simpele boodschappentassen gevuld met een groot aantal voedselproducten. Aan de distributie hiervan nemen ook AK-bestuursleden deel. Om de hulp betaalbaar te houden, bevatten de tassen geen luxe artikelen, maar alledaagse boodschappen als levensmiddelen en hygiëneartikelen, die echter voor de ontvangers grote waarde hebben. De ontvangers worden op grond van diverse criteria geselecteerd door kerken, organisaties en de gemeentelijke sociale dienst.

Stichting AK doet echter veel meer dan voedselhulp met Kerst:

  • Individuele hulp aan particulieren in nood
  • Incidenteel wordt er (voor zover mogelijk) hulp verleend aan arme mensen die getroffen zijn door een brand waarbij hun woning geheel of gedeeltelijk is verwoest. Armen zijn niet verzekerd omdat zij zich de premie niet kunnen veroorloven.
  • Ook komt het regelmatig voor dat Stichting AK financieel bijspringt bij een noodzakelijke medische ingreep. Een operatie moet je zelf betalen, want je kunt geen beroep doen op een ziekenfonds of ziektekostenverzekering. Gelukkig zijn de kosten van operaties veel lager dan bij ons. In de meeste gevallen worden deze uitgevoerd in het nabije Hongarije, waar de kennis en kwaliteit op een veel hoger peil staat.

“De geit is de koe van de arme”

Onlangs hebben we besloten een aantal geiten te kopen. Armen vroegen ons om één of meer geiten.

Geiten zijn gemakkelijk en goedkoop te houden. Ze eten gras, kruiden, groenten, plantenscheuten, bladeren en boomschors. Geiten kunnen wel 3 liter melk per dag geven, waarvan je ook boter en kaas kunt maken. Om een geit aan te schaffen is voor een arme te duur, maar voor ons is het goed te doen.

Als u wilt bij dragen aan dit nieuwe project, dan kunt u dit doen via PayPal of anderszins. Zie onze website.

Over 14 dagen staan onze collectanten bij Albert Heijn Palet.

Kijk voor meer informatie op

www.stichtingak.org


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Stichting AK

Stichting AK

Vrijwilligersorganisatie voor humanitaire hulpverlening in Oekraïne
| Gevestigd in Maassluis.
| Werkgebied Transkarpatië, grenzend aan Hongarije
| Doelgroep is de allerarmsten,
met name ouderen, gehandicapten, grote gezinnen, langdurig werklozen, staatlozen, Roma zigeuners, etc.

█ Bankrekeningnummer NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK