MAASSLUIS | Op zaterdag 4 november 2017 wordt in de molenwereld bijzondere aandacht besteed aan het belang van een goede en ongehinderde windtoevoer op de molenwieken. Door allerlei veranderingen in de omgeving van de molens (de zogenaamde molenbiotoop) kan deze windtoevoer in gevaar komen. Windrecht en bestaansrecht zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.

Alleen goed draaiende molens zijn levende molens!

Om het belang hiervan duidelijk te maken worden zaterdag 4 november 2017 tussen 14.00 en 17.00 uur in en om “De Wippersmolen” aan de Wipperskade te Maassluis speciale rondleidingen gehouden. Bij voldoende wind zal deze uit 1726 daterende ronde stenen grondzeilerpoldermolen met rietgedekte kap draaien.

U bent allemaal van harte welkom!

Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met het Molennetwerk Provincie Zuid-Holland.

namens Rob Pols,
Vrijwillig molenaar De Wippersmolen Maassluis

Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.