Graag benadrukken wij dat dit project uitsluitend betrekking heeft op het vervangen van het riool. Een herinrichting of vernieuwing van de straat, bestrating en overige openbare ruimte is nu nog niet aan de orde.

MAASSLUIS | De vernieuwing van Sluispolder-West is een samenwerking tussen woningcorporatie Maasdelta en de gemeente Maassluis. De gemeente zorgt voor een functionerend rioolstelsel en de inrichting van de openbare ruimte. De werkzaamheden van de gemeente worden in fasen uitgevoerd. Per deelplan is er een fase van ‘bouwrijp maken’ en van ‘woonrijp maken’. Inmiddels is de voorbereiding van het bouwrijp maken van het eerste deelplan gereed. Het werk is aanbesteed en gegund aan Aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland te Maasland.

Aannemingsbedrijf Van Dijk Maasland is al enige tijd bezig met de uitvoering. De werkzaamheden beginnen aardig te vorderen. Helaas was er bij een vorige afzetting van de P.C. Hooftlaan een probleem waardoor de werkzaamheden bij de aansluiting met de Mgr. W.M. Bekkerslaan niet konden worden uitgevoerd. De aannemer wil nu in week 14 ( 4 april t/m 8 april 2016) deze werkzaamheden gaan uitvoeren. Daarvoor is een afsluiting van het doorgaande verkeer op de P.C. Hooftlaan opnieuw noodzakelijk. Hieronder leest u welke verkeersmaatregelen gepland zijn.

Verkeersmaatregelen In de week van 4 t/m 8 april 2016
De P.C. Hooftlaan wordt ter hoogte van de kruising met de Mgr. W.M. Bekkerslaan afgesloten voor doorgaand verkeer:

  • Volledige afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer.
  • Voetgangers en fietsers hebben doorgang maar met belemmering.
  • Verkeer richting Arthur van Schendelstraat kan via een tijdelijke voorziening in- en uitrijden.
  • Het parkeren voor het centrum blijft via een aparte op- en afrit bereikbaar.
® Jelle Ravestein

® Jelle Ravestein

Verkeer met bestemming Sluispolder-West kan het beste gebruik maken van de in- en uitgang via de Bilderdijklaan en via de P.C. Hooftlaan/G.A. Brederolaan.

Overlast beperken
Brandweer, openbaar vervoersbedrijven en overige hulpdiensten zijn van de werkzaamheden op de hoogte gebracht. De afsluitingen en bijbehorende verkeersomleidingen worden tijdig met borden aangegeven.

Mogelijk zijn tijdens de werkzaamheden de ondergrondse vuilcontainers tijdelijk niet bereikbaar en moet u het huisvuil op een andere plek aanbieden. De aannemer brengt u in dat geval tijdig op de hoogte van de tijdelijke aanleverplaats voor uw huisvuil.

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt