© www.maassluis.nu - Aangifte inkomstenbelasting

U kunt aangifte doen voor de inkomstenbelasting over het jaar 2014 tot 1 mei 2015. Er zijn een aantal veranderingen in vergelijking met vorige jaren. Wij zetten de belangrijkste op een rijtje. Uiteraard dient u zelf de exacte regels en voorwaarden op de site van de Belastingdienst na te lezen.

Aangifte
Voor de aangifte kunt u niet meer een programma bij de Belastingdienst downloaden. De aangifte moet nu online gebeuren. Om overbelasting van de website van de Belastingdienst tegen te gaan, wat nu al niet helemaal gelukt blijkt te zijn, heeft u een maand extra tijd voor het indienen van uw aangifte. De aangifte moet dit jaar dan ook vóór 1 mei 2015 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Voor veel mensen is de belastingaangifte al grotendeels door de Belastingdienst ingevuld zoals de persoonlijke gegevens, inkomsten, saldo’s van bankrekeningen op 1 januari, hypotheekbedragen, WOZ-waarde enz.
Er is ook een app beschikbaar voor de aangifte. U kunt hierin zelf geen wijzingen aanbrengen zodat de app alleen geschikt is als alle gegevens al door de Belastingdienst juist zijn ingevuld.

Uitstel
U kunt uitstel aanvragen voor het indienen van uw aangifte. Bedenk wel dat als u nog inkomstenbelasting moet betalen, u over de periode vanaf 1 juli 2015 tot 6 weken na de aanslag een rente betaalt van 4%.

Aftrek hypotheekrente 
Voor inkomens die hypotheekrente van de eigen woning aftrekken in de hoogste belastingschijf (vanaf € 56.532) is de maximale hypotheekrenteaftrek in 2014 omlaag gegaan van 52 naar 51,5%. Dit percentage wordt de komende jaren geleidelijk verder verlaagd tot 38% in 2042.

Als u een andere woning hebt gekocht maar de vorige nog niet hebt verkocht, dan is de hypotheekrente van het leegstaande huis gedurende 3 jaar aftrekbaar.

Vakantie- of bijbaan
Personen met een vakantie- of bijbaan of die niet het gehele jaar hebben gewerkt in 2014, kunnen mogelijk belastinggeld terugvragen. De reden is dat er vaak belasting en premies worden ingehouden alsof de inkomsten golden voor alle 12 maanden van het jaar. Een verzoek tot teruggave kan tot uiterlijk 5 jaar na de inkomsten worden teruggevraagd.

Groene belegging
Groene beleggingen die door de Belastingdienst als zodanig zijn erkend (zie de site van de Belastingdienst) worden niet meegeteld voor het vermogen.

Heffingskorting
Vanaf 2014 is de algemene heffingskorting afhankelijk van het inkomen. Bij inkomens tot € 19.645 per jaar is deze korting € 2.103. Bij een hoger inkomen is deze korting minder.

Arbeidskorting
De arbeidskorting is een heffingskorting voor werkenden en wordt in mindering gebracht op de te betalen belasting en premies volksverzekeringen. Hierdoor betalen werknemers minder belasting. De arbeidskorting blijft inkomensafhankelijk. Bij inkomens vanaf € 40.721 euro neemt de korting af, vanaf € 83.971 euro is de arbeidskorting € 367.

Levensonderhoud kinderen
Als u in 2014 meebetaalde aan het levensonderhoud van uw kind van jonger dan 21 jaar, dan mag een vast bedrag onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken.  Denk daarbij aan bv. kinderalimentatie, uitgaven voor kleding of voeding en de premie voor de zorgverzekering van uw kind. De hoogte van het aftrekbedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Na 2014 vervalt deze aftrekpost.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt