door Luc van Aalderen

In Maassluis zijn er 511 geregistreerde camera’s _ 60,3% per km² _  153,98 per 10.000 inwoners

MAASSLUIS | Het aantal beveiligingscamera’s in Zuid-Holland is sinds 2021 met 11,6% toegenomen. Waar in 2021 nog 50.619 beveiligingscamera’s geregistreerd stonden, is dit inmiddels toegenomen tot 56.476. Zuid-Holland zit daarmee boven het landelijke gemiddelde van 9,4%. Dat blijkt uit cijfers uit de politiedatabase Camera in Beeld, die VPNGids.nl opvroeg via een Woo-verzoek.

Meeste camera’s per persoon in Zwijndrecht
De meeste beveiligingscamera’s hangen in Rotterdam en Den Haag. Afgezet tegen het aantal inwoners komen er echter andere cijfers naar voren: met 295 camera’s per 10.000 inwoners kent de gemeente Zwijndrecht de meeste camera’s ten opzichte van de bevolking.

De Zuid-Hollandse top 5 van steden met de meeste camera’s per persoon ziet er als volgt uit:

Zwijndrecht (295 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners)
Hoeksche Waard (279 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners)
Sliedrecht (268 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners)
Zoetermeer (248 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners)
Gorinchem (233 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners)

De minste kans om gefilmd te worden heeft men in Midden-Delfland: daar hangen 49 beveiligingscamera’s per 10.000 inwoners. Ook Voorschoten (63) en Krimpen aan den IJssel (69) kennen relatief weinig beveiligingscamera’s.

Sterkste stijging in Zeeland
Hoewel cameratoezicht in Zuid-Holland toenam, kwamen er procentueel gezien in Zeeland de meeste beveiligingscamera’s bij. Van 3.919 camera’s in 2021 nam dit aantal het afgelopen jaar toe tot 4.657 (+18,8%). Met 4,5% kende Friesland de laagste stijging.

Hoogste stijging bij particulieren
Het aantal particuliere beveiligingscamera’s steeg afgelopen jaar met 9,4% van 44.016 naar 52.860. De stijging was echter al eerder ingezet: vanaf 2019 is het aantal particuliere camera’s namelijk bijna verdubbeld (+98,1%). In dezelfde periode steeg het aantal geregistreerde camera’s van bedrijven met 25,2% en van de overheid met 9,9%.

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema