© HVM - Rinus van de Ree neemt afscheid van de Straatnaamcommissie

Zoals iedere gemeente heeft ook Maassluis een zgn. Straatnaamcommissie, die al vrij snel ‘Commissie naamgeving’ is gaan heten. Dat is een commissie waarvan de burgemeester voorzitter is en die verder bestaat uit twee ambtenaren – Koos Vaissier en Peter van Spronsen – en twee externe personen met een historische en taalkundige achtergrond. De twee externen hebben zitting namens de Historische Vereniging: Rinus van de Ree en Hans Eijsackers. Telkens als er sprake is van nieuw aan te leggen straten, pleinen, parken, bruggen e.d. doet deze commissie voorstellen aan het College van B & W voor wat betreft de naamgeving ervan. Daarom is de commissie altijd al in een zeer vroeg stadium op de hoogte van toekomstige bouwplannen.

Na 20 jaar met de van hem bekende gedrevenheid zijn stoel in de commissie bezet te hebben, heeft Rinus tijdens de vergadering van 8 juli j.l. afscheid genomen. Vanaf de instelling van de commissie is hij er lid van geweest en daarvóór was hij al via het kabinet van de burgemeester bij de naamgeving betrokken. De burgemeester wilde dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan, bedankte Rinus uitvoerig en overhandigde hem als dank een fraaie glazen schaal met de  contouren van Maassluis, gegraveerd door Chantal Knook.

De plaats van Rinus wordt ingenomen door Dick van Wassenaar, zodat de twee plaatsen voor de HVM weer gevuld zijn.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt