MAASSLUIS | Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de houten fundering van de kademuur langs de Wip in een dusdanig slechte staat verkeert, dat verdere belasting door (vracht)auto’s onverantwoord is. Deze conclusie is door een extern onderzoeksbureau bevestigd. Uit veiligheidsoverwegingen is het college van burgemeester en wethouders genoodzaakt de Wip en de Markt in het centrum van Maassluis per direct af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.

Op  dinsdag 7 februari 2017 worden de bewoners en eigenaren van de betreffende panden geïnformeerd in de bovenzaal van de Waker op de Markt, aanvang 19:00 uur.

 

Veiligheid voorop

In de afweging hoe dit probleem aan te pakken stelt het college van burgemeester en wethouders de veiligheid van burgers voorop.

Alternatieve routes

De afsluiting van de Wip heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en bevoorrading van ondernemingen in de binnenstad. Uit oogpunt van veiligheid en het voorkomen van overlast door vrachtverkeer zijn alternatieve routes en extra laad- en loszones aangewezen.

Langzaam verkeer

De Wip en omgeving blijven toegankelijk voor langzaam verkeer. De afsluitingen hebben ook consequenties voor bewoners, bezoekers, hulpdiensten en nutsbedrijven. Zo nodig zal de gemeente passende oplossingen zoeken.

Afvalinzamelingpunt

Voor de bewoners en ondernemers is onderaan de Wip een afvalinzamelingpunt. Vanwege de bovengenoemde omstandigheden kan de vuilniswagen daar niet meer komen. Er zijn alternatieve afvalinzamelingpunten aangewezen.

Informatiebijeenkomst

Bewoners en bedrijven in de directe omgeving zijn over de maatregelen geïnformeerd en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. Aad Rieken
    9 februari 2017 at 09:40

    ”De Wip Zit Op De Wip!”

  2. Wallie
    3 februari 2017 at 17:07

    Als mijn dak lekt dan repareer ik het en ga er geen bakjes onder zetten!! Zelfde situatie Goudsteen.