Het transporteren en zuiveren van het afvalwater kan efficiënter waardoor 10 miljoen euro wordt bespaard. Op 22 november 2013 ondertekenen twaalf gemeenten en het waterschap binnen de Delflandse regio hierover een overeenkomst. Door slim samen te werken, stijgen de kosten de komende jaren minder hard dan eerder voorzien. Uiteraard met behoud van een kwalitatief goed afvalwatersysteem.

De gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en Zoetermeer en het Hoogheemraadschap van Delfland spreken af minder kwetsbaar te zijn, meer kwaliteit te leveren en kosten te besparen. Dit leidt tot het verminderen van de kostenstijging met 10 miljoen euro in het jaar 2020. Samen met zelfstandige bezuinigingen die de dertien partijen eerder al hebben ingezet, betekent dit dat de kosten voor een huishouden gemiddeld genomen in de regio in het jaar 2020 enkele tientjes minder zullen stijgen.

De dertien partners waren aanwezig bij de feestelijke ondertekening van een samenwerking in de afvalwaterketen. De ondertekening vond plaats op 22 november om 16.30 uur in het stadhuis van de gemeente Delft aan de Markt 87.

Voordelen

Bij hevige regenval raakt de riolering nu nog wel eens overbelast en loost het vuil water in het oppervlaktewater. Door het rioolsysteem te verbeteren en de afvalwaterstroom beter te sturen, kan bijvoorbeeld de instroom van rioolwater in sloten en singels beter worden voorkomen. Dit levert winst op voor de waterkwaliteit en de leefomgeving langs het water.

De partners gaan ook op het gebied van hun toekomstplannen samen optrekken. Hierdoor zijn (gemeentelijke) grensoverstijgende oplossingen mogelijk en kunnen investeringsbeslissingen beter, slimmer en goedkoper worden genomen.

De samenwerking zorgt er verder voor dat de partijen, in een krimpende arbeidsmarkt voor technisch personeel, elkaar helpen om ook in de toekomst voldoende technisch personeel paraat te houden zodat alle installaties op een goede manier kunnen blijven draaien.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt