MAASSLUIS | Afgelopen week zijn bij WelzijnE25 zestien studenten met veel enthousiasme begonnen met de nieuwe opleidingsvorm ‘’Dienstverlening praktijkroute bol’’.

Dit is een innovatieve tweejarige opleiding waarbij studenten een opleiding volgen bij een organisatie. Op die manier proberen we aan te sluiten bij de maatschappelijke behoefte om beroepsopleidingen beter aan te laten sluiten bij de praktijk.  Bij Welzijn E25 lopen de studenten mee op de volgende onderdelen: buurtsport, beheer en jongerenwerk.

Welzijn E25 is partner en medeontwikkelaar van deze opleiding van het Albeda college samen met vier andere collega organisaties:  Laurens, Humanitas, Facilicom en BVO Excelsior Rotterdam. Docenten en studenten zijn dagelijks in de organisatie actief. De professionals van Welzijn E25 dragen bij aan het leren in de praktijk en de docent van Albeda is aanwezig voor het theoretische deel van het onderwijs.   Leren en werken worden op deze manier volledig in elkaar verweven, waardoor we studenten beter voorbereiden op een kansrijke loopbaan in de dienstverlenende sector.

Studenten doorlopen hun opleiding bij drie verschillende deelnemende dienstverlenende organisaties. Daardoor leren ze verschillende organisatieculturen, -vormen en praktijkcontexten kennen. Na anderhalf jaar kan de student kiezen in welk uitstroomprofiel of – profielen hij wil afstuderen. Ook het diplomeren gebeurt bij een van de aangesloten partijen.

De opzet van de opleiding kort samengevat:

  • Leren in de praktijk;
  • Brede ervaring door drie keer een half jaar leren en werken bij één van de organisaties;
  • Laatste halfjaar afstuderen bij één van deze organisaties;
  •  Totale duur opleiding 2 jaar;
  • Diplomeren in twee van de drie uitstroomprofielen.

Voor meer informatie zie ook: Praktijkopleiding Dienstverlening

 

© Albeda College


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt