In de katholieke kerk wordt jaarlijks op 1 November Allerheiligen gevierd, op die dag worden alle heiligen herdacht. Een dag later is het Allerzielen en komt men samen, om alle overledenen te herdenken.

 
                             Donkere Dagen Offensief,
                                  De Heiligen & Zielen.
 
                                   Roomsen Onder Elkaar,
                          1 en 2 November maken ze ’t waar.
 
                              Allerheiligen, Allerzielen
 
                      Beide dagen devoot biddend knielen,
                      voor voorspraak en die ons ontvielen.
                                   Roomser dan de Paus,
                                        Engelenapplaus,
                         zo valt er nog vee; moois te dealen.
 
                                       Allerheiligen
 
                               die roep ik nog steeds aan,
                                  om mij in tijd van nood,
                                    mij altoos bij te staan
                                        en te beveiligen.
 
                                         Allerzielen
 
                             Dat vieren wij de volgende dag,
                        feest dat niet-Christen ook vieren mag.
                                    Steek een kaarsje op,
                                      dan voel ik me top,
                              als ik je foto zie met die lach.
 
                                            Aad Rieken.
 
 
De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud