© PR – Monstersche Sluis nu nog gesloten

Onlangs werd bij watersportvereniging Vlietlander een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over de opleiding die nodig is om als sluiswachter te kunnen fungeren.  Liefst 35 kandidaat-wachters voor de Monstersche Sluis waren op deze avond aanwezig.

 Zowel jong als oud liet blijken erg enthousiast te zijn wat bleek uit de vele vragen die werden gesteld over het openen van de sluis.  De aankomende sluiswachters kregen te horen dat binnenkort gestart wordt met de conditietest van de sluis. Die moet uitsluitsel geven over de kwaliteit van de sluis en de kosten van de renovatie. Vervolgens kan de Stichting Monstersche Sluis echt aan de slag en de benodigde gelden binnen halen door subsidie- verzoeken in te dienen en sponsoren te zoeken.  De opleiding zal in de wintermaanden plaatsvinden en wordt grotendeels bekostigd uit de sponsorgelden die de Stichting reeds heeft ontvangen.

Het aanmelden voor sluiswachter kan nog steeds via  info@monsterschesluis.nl

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt