© M.Nu - Furieade is een voorbeeld van een collectieve gebeurtenis

Er was in de algemene politieverordening 2012 en het bijbehorende handhavingsarrangement ten onrechte tot nu toe geen uitspraak over geluidsoverlast. Naar aanleiding van protesten uit ondermeer de hoek van de horeca is daarover nu een aanvulling gemaakt die aan de raad ter goedkeuring zal worden voorgelegd. Dan zal de APV Maassluis 2014 en het Handhavingsarrangement APV 2014 van kracht worden. De norm voor de toegestane geluidsoverlast is in samenspraak met de DCMR bepaald.

In dat gewijzigde APV wordt vastgelegd dat er 10 maal per jaar een uitzondering mogelijk is. Vijfmaal op incidentele basis en vijfmaal op collectieve basis. In die vijf incidentele gevallen geldt: geen overlast op de doordeweekse dagen na 24:00 uur en geen overlast na 2:00 uur als het op een vrijdag of zaterdag is. Bij de collectieve gebeurtenissen zal dit per keer worden vastgesteld; denk aan Koningsdag, Furieade, Oud&Nieuw.


collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden ;
ncidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein aantal inrichtingen;

de exacte tekst vindt u hier

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu