DEN HAAG | Tussen 2005 en 2020 is in Zuid-Holland het autobezit per huishouden toegenomen met 7,6%. Het aantal auto’s per huishouden stijgt hiermee minder snel dan de landelijke toename van 9,1%. Op gemeentelijk niveau was de grootste stijging te zien in Gorinchem: hier hadden huishoudens zelfs gemiddeld 15,9% meer auto’s. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Independer op basis van meest recente CBS-data. 

Grootste toename autobezit in Gorinchem

Ondanks dat bijna overal in Zuid-Holland het aantal auto’s per huishouden toenam, zijn er grote verschillen per gemeente. Zo was de afgelopen 15 jaar de grootste toename in het autobezit te zien in Gorinchem. Hier nam het aantal auto’s per huishouden toe van 0,8 naar 0,93 (+15,9%). Ook in de gemeenten Alblasserdam (+15,1%), Molenlanden en Krimpenerwaard (beide +15%) nam het aantal auto’s op de oprit sterk toe.

In drie Zuid-Hollandse gemeenten nam het aantal auto’s per huishouden juist af: Delft (-7,4%), Leiden (-4,9%) en Oegstgeest (-2%).

Bron: Independer 

Minste auto’s in Delft

In Zuid-Holland hebben huishoudens gemiddeld 0,85 auto’s op de oprit staan. Dit zijn er 11,4% minder dan het landelijke gemiddelde van 0,96 auto’s per huishouden. In Delft heeft men – gemiddeld gezien – de minste auto’s. Per huishouden staan hier gemiddeld 0,53 auto’s op de stoep: 44,5% minder dan het landelijk gemiddelde. De hoge aantallen zijn deels te verklaren door het relatief grote aantal eengezinshuishoudens en de korte afstand die inwoners hier afleggen voor basisbehoeften zoals supermarkten.

In Westvoorne heeft men juist relatief de meeste auto’s: 1,28 per huishouden. Dit zijn er 34,1% meer dan het landelijk gemiddelde. Ook in Molenlanden (+33,2%) en Nieuwkoop (+30,5%) staan bovengemiddeld veel auto’s op de oprit.

Meer informatie over het autobezit per gemeente is te lezen op : Independer – Toename autobezit

 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema