© Koos Prooi – De buitenhaven

De binnen- en buitenhaven van Maassluis kenmerken zich door de grote verscheidenheid aan gebruikers. Deels worden beide havens gebruikt als museumhaven, worden ligplaatsen ingenomen door beroeps- en pleziervaart en kent de haven een aantal bedrijven welke haven gebonden zijn. Het belang van toegankelijkheid is daarom onmiskenbaar groot.

Uit recente peilingen is gebleken dat de binnen- en buitenhaven van Maassluis niet meer de gewenste diepgang hebben en dat onderhoudsbaggerwerk noodzakelijk is. Met name diepgaande schepen ondervinden hinder van de aanslibbing. Als gevolg daarvan heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 januari 2014 besloten beide havens uit te baggeren. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Scheepsvaartbedrijf B.T.O. uit Sliedrecht met het kraanschip Nooitgedacht. Op 10 maart 2014 wordt gestart met het baggeren. De werkzaamheden duren tot medio april 2014.

De vrijkomende baggerspecie uit de buitenhaven is schoon en mag verspreid worden op de Noordzee. De baggerspecie uit de binnenhaven is verontreinigd en wordt afgevoerd naar de Slufter. In totaal gaat het om 12.000 m³.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt