”The Day After.”

Boeren, Burgers en Buitenlui hebben massaal gestemd… 

op de BBB Boer Burger Beweging, Boeren Beter Best(aan).

”Boeren Tegel-wijsheden”

Met Boerenverstand voed je het land

Wat de Boer niet kent dat (vr)eet hij niet

Wanneer de Boeren niet meer klagen nadert het einde der dagen

Boeren en varkens worden knorrende vet

In September regen, brengt de Boeren zegen

Een boer mag toch ook wel wat in de melk te brokkelen hebben

Laat de Boeren maar dorsen en ‘bee(s)tje stikstof morsen’

Als het mag en moet, Boert de Boer ook (Bere)goed.

Sweet Caroline van der Plas, dronk een glas

en er bleef niets meer over van wat het was.”

De zwevende kiezer heeft gestemd

daarmee de coalitie getemd.

De oppositie

nekt coalitie

hun opmars wordt plots, abrupt geremd.

Voedsel wat wij daag’lijks schaften.

komt van de boeren die zij straften.

                    Aad Rieken.

De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    16 maart 2023 at 12:35

    ‘De tijd van negeren is voorbij.,
    de tijd van regeren is nu nabij.’