Op donderdag 9 januari 2014 zijn de leerplichtambtenaren van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam beëdigd door de burgemeesters Karssen, Eenhoorn en Lamers als leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL). Elke ambtenaar werd beëdigd voor de beide buurgemeenten. Dit betekent dat alle ambtenaren in alle drie de gemeenten mogen werken. Het RBL gaat op 3 februari 2014 van start op haar nieuwe plek in het stadhuis van Maassluis.

De vorming van het Regionale Bureau Leerplicht Maassluis, Vlaardingen, Schiedam komt voort uit regionale samenwerking op het gebied van de handhaving van leer/kwalificatieplicht en daarin het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Door de samenwerking in het Regionaal Bureau Leerplicht handelen de leerplichtambtenaren op een en dezelfde manier en kunnen zij in de andere gemeenten werken. Hierdoor wordt efficiënter en effectiever gehandeld en bovendien is er sprake van een betere continuïteit door de vorming van één team leerplichtambtenaren. De uitgangspunten voor het RBL veranderen niet. Dit betekent dat de cliënten (het onderwijs, ouders/verzorgers, leerlingen en maatschappelijke partners) binnen de eigen woongemeente en door de dezelfde leerplichtambtenaren worden geholpen.

Het Regionaal Bureau Leerplicht is een voorbeeld van de samenwerking die de drie gemeenten op allerlei beleidsterreinen zoeken. Zo wordt er bijvoorbeeld al samengewerkt op het gebied Werk en Inkomen (Baanbreker), Inkoop, IT en onderwijs (TechNetkring).

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt