© Dijkpolder

De gemeenteraad heeft dinsdag 4 februari 2014 het bestemmingsplan Dijkpolder vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor een onderscheidende dorps-landelijke woonwijk in Maassluis. De plannen voor de Dijkpolder bieden Maassluis een unieke kans om een aantrekkelijke woonomgeving te creëren: landelijk, ruim opgezet en met een dorps karakter. Ook in de regio is hier vraag naar, terwijl het aanbod tot nu toe beperkt is.

Met het plan wordt de eerste fase van 1.150 woningen en ondersteunende voorzieningen mogelijk gemaakt. In het plan is ook een groene geluidswal langs de A20 en twee gebiedsontsluitingen naar de Westlandseweg opgenomen. De Dijkpolder voorziet uiteindelijk in de gefaseerde bouw van circa 1.750 woningen in uiteenlopende prijsklassen. Van ruim landelijk wonen aan het water tot rustig wonen in andere delen van de wijk. Het plan respecteert de tradities van de Dijkpolder en het historische lint Weverskade. Dit betekent dat wilgen, water, groen en kleinschaligheid te zijner tijd de dorps-landelijke sfeer zullen bepalen.

In de komende tijd worden door de ontwikkelaar voorbereidingen getroffen voor de gebiedsontsluiting naast de RK-kerk in het verlengde van de Uiverlaan, de geluidswal en de eerste woningbouwplannen. Er is verder geen vastomlijnde fasering opgenomen, ook staat niet vast wanneer de ontwikkeling wordt afgerond. Het plan is flexibel opgezet zodat er kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in de woningmarkt, zonder dat hiermee de kwaliteit van het plan onder druk komt te staan.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt