MAASSLUIS | De firma Poederoyen en compagnons heeft een rapportage over de bestemmingsplannen voor de Sluispolder. De wijk Sluispolder bestaat uit de wijkdelen Sluispolder West en Sluispolder Oost. Beide delen worden doorsneden door de Laan 1940–1945.

Sluispolder West, grenzend aan de binnenstad van Maassluis, is hoofdzakelijk een woonwijk gebouwd in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw die destijds voorzag in de naoorlogse woningbehoefte. Een wijk met veel kwaliteiten: groen, ruim opgezet en direct grenzend aan de binnenstad. In de wijk zijn zowel grondgebonden als gestapelde woningen aanwezig. Tevens zijn er maatschappelijke voorzieningen en sportvoorzieningen te vinden. De woontechnische en stedenbouwkundige staat van een groot deel van de woningen in de wijk Sluispolder West vraagt thans om vernieuwing ofwel herstructurering.

Sluispolder Oost betreft een voornamelijk in de jaren zestig van de vorige eeuw gerealiseerde woonwijk bestaande uit circa 1.600 woningen zowel in gestapelde vorm als in de vorm van eengezinswoningen. In de loop der tijd heeft op een aantal locaties nieuwbouw van woningen plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld aan de oostzijde van het plangebied (bij de Sportlaan) en bij de Mesdaglaan/Laan 1940 -1945. Naast woningen bevinden zich in de wijk een kleine concentratie van winkels, enkele maatschappelijke voorzieningen, horeca, sport – en recreatieve voorzieningen en lokale bedrijven. Sluispolder Oost is een wijk die naar verwachting voor de komende planperiode niet of nauwelijks ruimtelijke ontwikkelingen kent.


LONGREADLees verder alle details in het rapport en zijn bijlagen. Klik op de  blauwe links  voor:

I  Bestemmingsplan Toelichting

II  Regels

 

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt