Locoburgemeester Kees Pleijsier reikte de Bokaal der Gemeente uit

MAASSLUIS | Op vrijdagmiddag 12 mei was er jubileumreceptie ter gelegenheid van 50 jaar Bibliotheek Maassluis. Een zeer bescheiden groep belangstellenden was ingegaan op de uitnodiging voor deze feestelijke bijeenkomst

Aanwezig waren een aantal personeelsleden en vrijwilligers van het Taalhuis, Bart Luttik voorzitter van de Raad van Toezicht, vier persmedewerkers en de bijna voltallige fractie van  Maassluis Belang plus de cultuurmakelaar die haar werkplek heeft in de bibliotheek.

Uit de culturele sector – waarover de wethouder sprak als belangrijk ‘samenwerkingpartners’ (…) was geen enkele vertegenwoordiging.

Al met al pakte de gelegenheid helaas zeer sober uit.

De Bibliotheek is een goed georganiseerde professionele instelling die de lat hoog legt en  waar de gemeenschap en gemeente goed gebruik van maken. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft daarom besloten om de Bibliotheek Maassluis de gemeentelijke onderscheiding, de Bokaal der Gemeente toe te kennen. De Bokaal der Gemeente wordt uitgereikt aan niet-natuurlijke personen, al dan niet gevestigd binnen de gemeente die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis verdienstelijk hebben gedragen ten opzichte van de gemeente.

Directeur Wouter van Heiningen zei in zijn toespraak onder meer

“Op vrijdag 12 mei 2017 vierde Bibliotheek Maassluis haar 50 jarig bestaan. De bibliotheek kent een langere historie dan 50 jaar toen er al een Christelijke Openbare Bibliotheek was, maar in 1967 werd een pand betrokken aan de Haven 27 en werd er ook een eerste beroepskracht aangetrokken. Een aantal jaar later verkaste de bibliotheek naar een tijdelijk gebouw aan de Rozenlaan om vervolgens medio 1975 te verhuizen naar hun huidige locatie aan de Uiverlaan. Dat gebouw was eind jaren 90  dermate gedateerd dat er een nieuw pand gebouwd werd dat nu nog in gebruik is. Op de jeugdafdeling prijkt een kunstwerk geschilderd door Moritz Ebinger en Geerten ten Bosch.

In de loop der jaren is de bibliotheek uitgegroeid van een boeken, cd en video uitleencentrum naar een volwassen en gecertificeerde bibliotheek. Het is naast de reguliere uitleentaak een informatiecentrum geworden waar op professionele wijze kennis wordt overgedragen.”

© Jelle Ravestein – Wouter van Heiningen (l.)  en Bart Luttik (r)

In aanvulling daarop zei wethouder Kees Pleijsier in zijn toespraak:

De kerntaak van de openbare bibliotheek is het vrij toegankelijk maken van informatie, en deze ter beschikking te stellen aan alle inwoners van Maassluis, in het kader van de behoefte aan educatie, recreatie dan wel maatschappelijke en culturele participatie, emancipatie en integratie.

Dit doet de bibliotheek aan de hand van de vijf wettelijk vastgelegde kernfuncties ‘Lezen en Literatuur, Kennis en Informatie, Ontwikkeling en Educatie, Ontmoeting en Debat en Kunst en Cultuur’ en de afstemming van de speerpunten* binnen deze kernfuncties, op de drie gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid te weten

 • Gezondheid als basis voor meedoen.
 • Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving.
 • In Maassluis is het goed wonen.

De huidige bibliotheek is erg dynamisch. Er wordt (mee-)gedaan aan:

 • bestrijding van  laaggeletterdheid;
 • Boekenweek en Kinderboekenweek;
 • Kinderjury en jongerenjury;
 • nationale voorleesdagen, voorlezen voor baby’s, kleuters en peuters;
 • ook bij de Voedselbank wordt voorgelezen;
 • projecten in het cultuurmenu voor het basisonderwijs en Taalhuis.

Daarnaast is een Combinatiefunctionaris in dienst, is een leesruimte gecreëerd, worden er cursussen gegeven en leeskringen georganiseerd, is er een internetcafé, een mediabar en kan men de computers gebruiken voor het ophalen van informatie of het maken van huiswerk.

Ook de Kunstuitleen heeft haar onderkomen in het gebouw. Bovendien is sinds 2009 in de bibliotheek het Nationaal Documentatiecentrum Maarten ’t Hart gevestigd. Dit centrum was een eigen initiatief van de bibliotheek.

De bibliotheek onderhoudt belangrijke samenwerkingsverbanden met andere (professionele) Maassluise instellingen als de Historische Vereniging Maassluis, de Kunst en cultuuracademie en anderen. Bij de discussie over de Cultuurvisie heeft de bibliotheek een rol en nieuwe landelijke ontwikkelingen worden op de voet gevolgd en via verschillende mediakanalen als Facebook, Twitter en Instagram besproken.

Ondanks de verschillende bezuinigingsronden weet de bibliotheek steeds proactief externe middelen binnen te halen. In 2005 zijn de bibliotheken van Midden-Delfland en Maassluis gefuseerd. De hoofdvestiging is in Maassluis en daarnaast is er in Den Hoorn een filiaal en in Maasland en Schipluiden zijn servicepunten ingericht.

Enkele kengetallen/kerngegevens per jaar:

 • er worden zo’n  23.000 inlichtingen verstrekt waarvan 8.000 betreffende de collectie
 • homepage wordt zo’n 170.000 maal bezocht
 • contacten via social media zijn zo’n  8.500
 • aantal ingeschreven leners is 6.200
 • aantal bezoekers is 134.000
 • aantal uitleningen is 200.000
 • aantal gebruikers Internetcafé is 7.800
 • 76% van jeugd tot 16 jaar is lid van de Bibliotheek, daarboven is dat 8%

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. 13 mei 2017 at 23:44

  Er was iemand van de kunstuitleen, van de HVM, van de Stedenband dus er waren wel mensen uit het culturele veld hoor.

 2. Aad Rieken
  13 mei 2017 at 09:47

  ”Die Bo Is Ech Nie Kaal!”