MAASSLUIS | BOBK ( = Bewoners Organisatie Bouwplannen Koningshoek) gebruikt haar 2e nieuwsbrief om de laatste ontwikkelingen samen te vatten rond de nieuwbouw die gepland staat in Maassluis-West.

De stand van de participatie

Inmiddels hebben wij de eerste kick-off sessie van de participatie die door de gemeente werd georganiseerd bijgewoond op 24 april jongstleden. In deze bijeenkomst is nog eens uit de doeken gedaan hoe men tot de concept gebiedsvisie Maassluis West is gekomen en  wat de opzet van de participatie is. Omdat wij dit al uitgebreid met de gemeente en team hebben doorgenomen, en besproken in onze publicaties, was dit voor ons bekend gebied.

In het kader van de participatie worden drie workshops georganiseerd met de volgende thema’s:

Thema 1 Leefomgeving (wonen en welzijn)

Thema 2 Bereikbaarheid en parkeren

Thema 3 Groen en Klimaat

Het is de intentie om vanaf mei tot de zomervakantie alle input te verzamelen en na de vakantieperiode een terugkoppeling te geven aan de deelnemers van de participatie van conclusies en de voorgenomen aanpassingen. Alle afwegingen, argumenten en weging daarvan moeten dan inzichtelijk zijn zodat er traceerbaarheid ontstaat vanaf de opgehaalde input in de workshops tot aan de (af)wegingen, de gemaakte keuzes en het uiteindelijke voorstel aan de raad.

Mocht er ergens onduidelijkheid over bestaan, dan maakt de bestuurlijke opdrachtgever (wethouder) keuzes die aan de raad worden voorgelegd.

Wij zullen met meerdere afgevaardigden, coördinatoren en rapporteurs, deelnemen aan de workshops die de gemeente gaat organiseren. Daarbij brengen wij het door onze rapporteurs aangeleverde en gebundelde commentaar in, en ook onze eigen eerder uitgevoerde enquête en duiding. Om dit commentaar te verzamelen hebben onze rapporteurs met bewoners in hun gebied gesproken en hun commentaar vastgelegd op thema en samengevoegd aangeleverd.

De namen van de rapporteurs worden in deze brief nog eens herhaald.

Overleg met de gemeente

Wij hebben deze maand twee maal overleg gevoerd met de gemeente, Sjoerd Kuiper en Jaap van Oeveren (projectmanager) zaten daarbij aan. Ook heeft de gemeente een medewerker aangesteld die de participatie begeleidt, Eileen Spaans. Eileen werkt samen met De Selectie, het bureau dat een en ander organiseert.

De eerste vergadering hebben wij al onze vragen kunnen stellen. Deze zijn inmiddels grotendeels beantwoord, en ook worden missende gegevens verzameld en aan ons opgeleverd. In de tweede samenkomst hebben we de samenwerking verder uitgewerkt:

  1. De vragenlijst die wij aan de gemeente hebben gestuurd met allerhande vragen omtrent de gebiedsontwikkeling wordt nu snel definitief gemaakt door de gemeente zodat wij jullie kunnen informeren over de uitkomsten,
  2. We krijgen de juiste meetgegevens van de  geplande bouwlocaties zodat we zelf ontwerptekeningen en voorstellen kunnen (laten) maken en inbrengen
  3. De gemeente heeft inmiddels ons uitgebreide parkeeronderzoek ontvangen  en een deskundige aangesteld die met ons over de parkeerzaken en gebiedsontsluiting in gesprek gaat. Hierbij zullen we de uitkomsten van ons onderzoek gaan vergelijken met de uitkomsten van de parkeerdrukmeting die in opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een aantal conclusies die zijn samengevat in de zogenaamde “parkeerbalans”, en gedeeld door de gemeente op de thema avond parkeren van 13 februari j.l. 
  4. Sjoerd Kuiper heeft aangeboden om met de BOBK kerngroep te spreken en vragen en onduidelijkheden toe te lichten. Ook heeft hij aangeboden om voordat het definitieve voorstel, de uitkomst van de participatie, naar de gemeenteraad gaat met alle BOBK leden te spreken en in dialoog te gaan met ons over zijn afwegingen en conclusies.
  5. Ook na de participatie kunnen er met de gemeente blijven overleggen als BOBK en meedenken over de detailinvulling van het plan.

Wij hebben de laatste overleggen als prettig en constructief ervaren. We zijn dan ook blij om in deze nieuwsbrief een positief geluid te kunnen laten horen. Wij hopen dat dit zal leiden tot een acceptabel plan, terwijl we ook beseffen dat nooit iedereen 100% tevreden zal zijn.

Laat je stem horen en vul de enquête in die de gemeente heeft uitgeschreven.

De gemeente heeft een digitale enquête uitgeschreven als onderdeel van de participatie. We nodigen je uit om deze in te vullen. Hoe meer signalen er worden opgehaald hoe beter.  Eerder hebben we vanuit de BOBK een eigen  enquête uitgeschreven, en de uitkomsten daarvan hebben we in eerdere fase  aangeboden bij de gemeente.  Het commentaar dat wij als kernteam hebben aangeleverd was: we willen veel ruimte, dus minder woningen, veel groen en ruimte, niet de hoogte in bouwen, niet bovenop de bestaande bebouwing bouwen, aandacht voor veiligheid, voldoende parkeergelegenheid (bewoners, bezoekers, winkelend publiek, ov gebruikers).

Laat zeker ook je eigen stem horen, en vul de enquête in via deze link:

https://denkmee.maassluis.nl/nl-NL/folders/station-west

Om de enquête in te kunnen vullen, moet je jezelf wel eerst aanmelden, dat kan ook gewoon via de link.

De deadline van de enquête is 4 juni.

Nogmaals, onze rapporteurs

Onze rapporteurs, de BOBK vertegenwoordigers van de diverse deelgebieden:

Gebied HoekerAlbert Bisschopbissch29@caiway.nl
Gebied Logger Eerste drie flats MerellaanAnnemieke en Dick Lubdjlub@hetnet.nl
Gebied Merellaan (de rest)Jan van Stratencapslock@caiway.nl
Gebied Uiverlaan          Saskia van Hesejasas@kabelfoon.nl
Gebied van BeethovenlaanKoos Hofmankhofman1404@gmail.com
Gebied WagnerstraatChantal en Wichard Kokcenwkok@gmail.com

Woon je in een ander gebied en wil je graag deelnemen in de participatie, of voor vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kan je mailen naar BPKoningshoek@gmail.com

Ook stellen wij jouw suggesties en aanbevelingen op prijs.

Afsluitend

We willen ook iedereen hartelijk danken die inmiddels een financiële bijdrage heeft gedaan. Hierdoor zijn wij in staat om onze belangen op een professionele manier te laten vertegenwoordigen.

Binnenkort laten we een kascontrole uitvoeren op onze uitgaven. Wij wensen jullie mooie zomermaanden en zullen tijdens de verdere participatie weer van ons laten horen.Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Bob Koningshoek

Bob Koningshoek

Bewonersorganisatie Bouwplannen Koningshoek | Coördinatoren: Wim van den Bosch en Rik Verspeek | zie ook onze website

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!