Wethouder Arnold Keijzer heeft op woensdag 11 december 2013 het startsein gegeven voor de realisatie van de verbinding van de Maasweg naar de boulevard langs de Nieuwe Waterweg in Maassluis. De boulevard zal verder bestaan uit een voetpad en fietspad. Hiervoor wordt naast de bestaande onderhoudsweg dat als fietspad dienst doet, een voetpad aangelegd.

De Ontwikkelingscombinatie Balkon CV trekt het voetpad bij de wijk Het Balkon door tot het einde van de nieuwbouwlocatie. En de gemeente realiseert het voetpad aan de oostzijde van Het Balkon tot de Maasweg en aan de westzijde van Het Balkon tot de gemeentegrens (Poortershaven). Voor de aanleg van dit voetpad is het bestaande fietspad tot medio februari 2014 afgesloten voor het fietsverkeer.

Keijzer: “Dit houdt in dat voetgangers en fietsers in het vervolg apart van elkaar dus veiliger, gebruik kunnen maken van de gescheiden paden langs de Waterweg. We ervaren dat onze mooie route langs de Waterweg zowel Maassluizers als bezoekers aan de stad steeds meer uitnodigt om te komen recreëren en verblijven. Ook de toekomstige natuurspeelplaats zal dit aantal nog laten toenemen. Het is dan ook goed dat er voor hen straks meer ruimte naast elkaar is.”

Ook het gebied tussen het douanehuisje en de Maasweg wordt vanaf begin 2014 opnieuw ingericht. Denk aan een evenementenveld, een vlak grasveld, een plein waar ruimte is voor bijvoorbeeld een ijs- of viskar en parkeerplekken zoals campers, een oplaadpunt voor elektrische fietsen, meer groenvoorziening, houten banken, houten lichtmasten en prullenbakken. Deze afronding van de ‘boulevard van Maassluis’ geeft de stad een nieuw gezicht. Een herkenbare, prettige plek aan het water die recht doet aan het gevoel van ruimte en weidsheid dat bij de Nieuwe Waterweg hoort. Deze herinrichting is naar verwachting voor 1 mei 2014 gereed, zodat iedereen nog voor de zomer kan genieten van een mooie fiets- en wandelboulevard in Maassluis.

Meer informatie over de Waterwegvisie Maassluis staat op de gemeentelijke website www.maassluis.nl > Wonen, verkeer en veiligheid > Wonen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt