door Petra den Held-Griffioen

Als regulier vervolgonderwijs niet lukt

MONSTER | De academie voor Zelfstandigheid op ’s Heeren Loo Het Westerhonk helpt leerlingen op weg als het reguliere vervolgonderwijs niet lukt. Dit geldt voor zowel bewoners op Het Westerhonk als voor thuiswonenden in de omliggende gemeenten. Trainers verzorgen trainingen en opleidingen die passen bij ieders mogelijkheden en wensen. En jobcoaches zoeken naar een geschikte stageplaats en uitstroom naar een betaalde baan, dagbesteding of vrijwilligerswerk.

Vorig jaar is de academie gestart met de opleiding Assistent Groen. De studenten leren via een e-learning over verzorging van groenvoorzieningen, onderhoud van materiaal, middelen en omgeving of transport van producten en materiaal. Daarnaast leren ze alles in de praktijk op hun werkplek bij Terrein & Groen, die de groenvoorziening verzorgt op Het Westerhonk. De studenten zijn enthousiast en denken door deze opleiding serieus na over hun toekomst.

Na het succesvol opstarten van deze opleiding start de academie voor Zelfstandigheid deze zomer met de opleidingen Assistent Facilitair en Assistent Logistiek. Bij Assistent Facilitair leren de studenten alles over schoonmaak, onderhoud en gasten ontvangen en bij Assistent Logistiek over het werken in een magazijn en het ontvangen en opslaan van goederen. De opleidingen bestaan uit vijf blokken met e-learning, fysieke trainingsbijeenkomsten in een lokaal en oefenen/toepassen in de praktijk. Voor deze opleidingen zijn nog plaatsen beschikbaar. Deelname is kosteloos omdat de academie voor Zelfstandigheid de subsidie van het ministerie van VWS al heeft aangevraagd. Er is wel een dagbestedingsindicatie nodig. Geïnteresseerden in deze praktijkopleidingen kunnen vrijblijvend contact opnemen met de academie voor Zelfstandigheid door te mailen naar academie.monster@sheerenloo.nl.

Vorig jaar heeft de academie voor Zelfstandigheid in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en LFB deze drie nieuwe branche-opleidingen ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleidingen zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties zoals LTO Nederland, de NVG, VBNE en de RAS. Hierdoor wordt de overstap naar een passende plek midden in de samenleving voor mensen met een beperking gemakkelijker.

Meer informatie: www.academievoorzelfstandigheid.nl/professional/brancheopleidingen


 

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema