Zoals gebruikelijk verstrekt de burgemeester een kort resumé van de gebeurtenissen van de Oudejaarsnacht.

De jaarwisseling in Maassluis is goed verlopen, er is geen sprake geweest van ernstige overlast of van grote vernielingen. De politie heeft met drie wijk-patrouilles en een centraal team de gehele nacht in de stad gepatrouilleerd. De brandweer heeft vanaf dinsdagmiddag tot in de vroege ochtend van vandaag paraat gestaan.

Het beeld ziet er in grote lijnen als volgt uit:

  • Overlast door vuurwerk: vijf incidenten waarbij sprake was vernielingen van brievenbussen, straatmeubilair of woningen.
  • Branden: de brandweer is tientallen malen uitgerukt voor kleine brandjes, maar heeft in vier concrete situaties echt moeten ingrijpen, gelukkig geen ernstige schades
  • In de horeca gelegenheden heerste een relaxte sfeer, er zijn geen meldingen van overlast of dergelijke binnen gekomen

Ik ben zelf geruime tijd, in een patrouilleauto van de politie, in de stad geweest en heb dus met eigen ogen kunnen zien dat de jaarwisseling goed is verlopen. De houding die de hulpdiensten hadden gekozen: het is een feest, dus pas ingrijpen als de situatie tot gevaar leidt, heeft goed gewerkt. Ik heb ook geconstateerd dat ons gemeentelijk beleid om alle scholen goed te verlichten en te laten bewaken heel doeltreffend voor de veiligheid is gebleken

Al met al kijk ik terug met tevredenheid over het verloop van de jaarwisseling en geef ik graag een compliment over de inzet van de hulpdiensten en onze eigen diensten

Vandaag zullen onze medewerkers de vernielingen zo nodig repareren en de grootste rommel opruimen. Waar mogelijk zullen wij de schades zeker verhalen.

Ik wens u een plezierige eerste dag van het nieuwe jaar.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt