MAASSLUIS | Geacht College B&W van Maassluis, gelieve uw aandacht voor onderstaande mail wisseling met mevr. Jeannette Baljeu (Provincial Staten). Mogelijk voelt het college zich verantwoordelijk om de genoemde procedure naar de bevolking van Maassluis via de Schakel kenbaar te maken.

Reden om voorgaande aan u te verzoeken is omdat ik geen enkele beweging zie bij de provincie, de curator of Aqua Swets Veren om dit te communiceren naar de pontkaart houders in Maassluis. 

Met vriendelijke groet,

Peter Tijl

VRAAG


Contactformulier met de volgende gegevens is ontvangen.
Overzicht van de ingevulde gegevens  

Naam peter Tijl
E-mailadres Peter Tijl
Telefoonnummer xxxx

Uw vraag
Beschrijf hier uw vraag of reactie
Mevr. Jeannette Baljeu,
Is er al bekend hoe er om wordt gegaan met de Saldo’s op de PONTkaarten
Auto pont Maassluis <> Rozenburg.
Kunnen die weer gebruikt worden als de auto pont weer in gebruik gaat
Wordt het Saldo retour gestort op de bankrekening > banknummer is bekend.
Moet men zich melden bij de curator > Wie is dat
M.i. heeft de Provincie een zorgplicht om dit te regelen voor de inwoners van de provincie.

REACTIE

Geachte heer Tijl,

Dank voor uw bericht. Vervoerder Damen is bezig om een nieuw verkoopsysteem voor te bereiden. De verwachting is dat de oude saldopassen niet te gebruiken zijn in combinatie met dit systeem. Het saldo dat nog op deze passen staat valt onder het faillissement van AquaSwets Veren B.V. en hiermee onder de verantwoordelijkheid van de curator van het faillissement. De provincie heeft hierover eerder al contact opgenomen met de curator. Deze heeft aangegeven dat claims met betrekking tot saldo op de veerpassen bij hem kunnen worden gemeld. Deze worden dan meegenomen bij de afwikkeling van het faillissement. Het emailadres hiervoor is faillissementen@herikverhulst.nl. De curator vraagt om hierbij aan te geven hoe groot de vordering is en dit te onderbouwen met bewijsstukken (bijv. een printscreen van het saldo). 

 Ik hoop u hiermee voldoende van dienst te zijn geweest.   

 Jeannette Baljeu


De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

Redactie

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!