MAASSLUIS | Op vrijdag 22 februari heeft het college de resultaten van een verkenning naar de haalbaarheid van het Sportpark Maassluis aangeboden aan de gemeenteraad.

In juni 2018 hebben twee inwoners een plan voor een nieuw multifunctioneel sportcomplex in Maassluis West gepresenteerd. Het plan behelst de ontwikkeling van een nieuw multifunctioneel sportpark op een deel van het sportcomplex langs de Dr. Albert Schweitzerdreef en het omvormen van 3 sportvoorzieningen tot woningbouwlocaties. De initiatiefnemers hebben het plan ook gepresenteerd aan de sportverenigingen, het college en de gemeenteraad. Het college heeft destijds het plan ontvangen en heeft de gemeenteraad toegezegd om het plan op haalbaarheid te gaan toetsen.

Het programma is te realiseren met enkele aanpassingen in het beoogde gebied. Sportief gezien is het niet de verwachting dat de samenvoeging op één nieuw sportcomplex een meerwaarde heeft. De spreiding van de voorzieningen over de stad wordt minder en het behoud van de eigen identiteit van de verenigingen is een aandachtspunt.

“… Het initiatief voorziet in een mooi sportpark in Maassluis West. Er wordt een multifunctionele invulling gegeven, waarbij de verenigingen kunnen beschikken over eigentijdse voorzieningen. Het initiatief heeft niet de steun van alle betrokken verenigingen, waarbij de belangrijkste reden is het behoud van de eigen identiteit en de verwachting dat een gezamenlijke exploitatie van een kantine de eigen identiteit niet zal bevorderen. In het plan zullen aanpassingen moeten plaatsvinden en het is niet 1 op 1 in te passen. Wij zien wel mogelijkheden om het plan aan te passen zodat alles op een goede manier ruimtelijk is in te passen en er extra ruimte voor voorzieningen ontstaat, bijv. voor het Muziekgebouw en een aangepaste atletiekbaan.

Wij zijn echter niet van mening dat het sportpark een oplossing is voor het versterken van het sportaanbod in Maassluis. Het betreft een verschuiving en inpassing van sportaccommodaties op een nieuwe locatie. Voor verenigingen die het nu moeilijk hebben zal het nieuwe sportpark geen oplossing zijn voor de knelpunten waar de verenigingen nu mee te kampen hebben.

Voor de ontwikkeling van het nieuwe sportpark zullen er bestaande accommodaties gesloopt moeten worden. Een aantal daarvan zijn kwalitatief nog voldoende en functioneren goed. …”

Conclusie

Voor de verbetering van de binnensportaccommodaties slaan wij op basis van het “Visiedocument kwalitatieve verbetering binnensportaccommodaties” een weg in met achtereenvolgens de realisatie van een nieuwe sportzaal, (ver)nieuwbouw van een bestaande gymzaal en de vervanging van de Olympiahal. Voor de buitensport accommodaties is in de Sportnota 2013 is de kleedkamersubsidie ontwikkeld, waarmee verenigingen in staat zijn om knelpunten in de accommodaties op te lossen.

Hetlijkt erop dat dit niet voor alle verenigingen uitkomst biedt om een adequate verenigingsaccommodatie op het sportpark te hebben en in stand te houden. We gaan met deze verenigingen, de MSR en de SOM+ in gesprek om te kijken hoe we samen met hen tot oplossingen kunnen komen, waarbij er aandacht is voor ieders verantwoordelijkheden.

De uitkomsten van de verkenning zijn aan de raad en de betrokken partijen gestuurd en zijn daarnaast voor iedereen in te zien via de gemeentelijke website.

Gemeente website
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt