©PR: medewerkers van een duikbedrijf verwijderen slib, puin e.d. van de bodem en inspecteren de sluis.

Onder bezielende leiding van professor ir. Jan Stuip zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart voor de test van de Monstersche Sluis, die uitsluitsel moet geven hoe de conditie is en welke werkzaamheden moeten worden verricht om de  sluis weer in werking te stellen.

Duikers zijn deze week gestart met een grote schoonmaak van de sluis, waarna de feitelijke conditietest begint.
De Stichting Monstersche Sluis wil dit cultuurhistorisch monument een duurzame toekomst geven zodat deze weer gebruikt gaat worden als schutsluis voor de pleziervaart .
De test wordt uitgevoerd door een van te voren vastgesteld protocol dat is opgesteld in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Maassluis en de Stichting Monstersche Sluis en zal eind juli zijn afgerond.

Prof. Jan Stuip zal de rapportage van de test een maand later afronden.
De rapportage geeft niet alleen aan welke werkzaamheden moeten worden verricht om de sluis weer te openen maar ook de geraamde kosten die hieraan zijn verbonden alsmede de termijnen waarin een en ander zou moeten plaatsvinden.
In de werkgroep die de rapportage begeleidt  zitten namens de Stichting Ko Heijboer en Marcel ’t Hart.

De stichting wil de benodigde gelden via sponsoring en fondsen verkrijgen. Leveringen in natura zijn natuurlijk ook welkom. Volgend jaar staat een goed opgeleid sluiswachtersgilde klaar om de schepen te schutten.

12/07/2014

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt