MAASSLUIS | Culturele Raad Maassluis heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief d.d 27 maart 2020 over de voorgenomen nieuwe bestemming van het voormalig politiebureau. Daarin schrijft B&W: “Voor de achterblijvende locatie bij de schil Koningshof zal een nieuwe huurder gezocht worden. Eerste verkennende gesprekken zijn al gaande.”

Voor de Culturele Raad Maassluis (CRM) is dat aanleiding een brief te sturen aan B&W. Daarin vraagt zij het volgende in overweging te nemen.

Naar de mening van de CRM biedt de geplande verhuizing perspectieven om een stap te zetten in het bereiken van de doelstellingen van de cultuurvisie.

Het biedt perspectief bij de genoemde doelstellingen van thema 2, ‘Maatschappelijke rol van kunst en cultuur in Maassluis”:

Doelstelling 2a. Betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen, zowel in de rol van deelnemer als in de rol van medeverantwoordelijke voor de organisatie.

Doelstelling 2b. De positie van de amateurkunst in Maassluis versterken. De CRM denkt hierbij aan de mogelijkheid vrijkomende ruimten toe te voegen aan de Koningshof zodat zij langzaam kan uitgroeien tot het “bruisend cultureel hart” van Maassluis.

De CRM ziet mogelijkheden om onder andere een aantal activiteiten van de Kunst en Cultuur Academie (KCA) er in onder te brengen en om de Kunstuitleen een andere, meer geschikte, meer publieksvriendelijke plek te geven. De CRM gaat daarover graag in gesprek met B&W.


Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt