MAASSLUIS | Op de website van de Nederlandse kankeratlas van IKNL is voor 24 soorten kanker te vinden of kankerdiagnoses opvallend hoog of laag zijn vergeleken met wat op basis van landelijke gemiddelde verwacht zou worden. In deze bijlage staan de opvallende uitkomsten voor de gemeente Maassluis.

Kijk voor meer informatie over de uitkomsten en mogelijke verklaringen, over verschillende kankersoorten en mogelijke oorzaken (vanaf 17 januari) op de website van de Nederlandse kankeratlas, www.iknl.nl/kankeratlas.

Wat valt op in regio Rotterdam-Rijnmond?

Huidkanker en longkanker komen in een groot deel van de regio meer voor dan verwacht op basis van het landelijk gemiddelde.

Mesothelioom bij mannen is ook verhoogd. Dit heeft te maken met blootstelling aan asbest in het verleden.

Ook komt in een aantal gebieden in de regio baarmoederhalskanker bij vrouwen vaker voor.

De meest voorkomende kanker bij mannen is prostaatkanker, deze is niet verhoogd in onze regio.

De meest voorkomende kanker bij vrouwen is borstkanker, ook deze is niet verhoogd in onze regio.

Wat valt in Maassluis op?


Huidkanker –plaveiselcelcarcinoom in Maassluis hoger dan verwacht
• 21% hoger
Huidkanker–melanoom in Maassluis hoger dan verwacht
• Mannen 32% hoger, vrouwen 21% hoger, totaal 30% hoger
Schildklierkanker bij vrouwen in Maassluis hoger dan verwacht
• 17% verhoogd
Longkanker in Maassluis lager dan verwacht
• Mannen 15% lager, vrouwen 7% lager, totaal 13% lager

Waarom zijn er verschillen?

Soms is het lastig om te verklaren waarom een bepaalde kankersoort in het ene gebied vaker voorkomt
dan in een ander gebied. De belangrijkste verklaringen zijn:

Verschillen in leefstijl. In gebieden waar bijvoorbeeld (al lange tijd) veel mensen roken komt
meer longkanker voor. Aan de kust gaan mensen vaker naar het strand en komt dus meer huidkanker voor.
Verschillen die te maken hebben met de werksituatie, met name in het verleden. In gebieden
waar vroeger bijvoorbeeld veel mensen met asbest hebben gewerkt komt meer mesothelioom
(longvlieskanker) voor.
Toeval. Kanker komt nu eenmaal niet gelijkmatig in alle gebieden en periodes voor. Dus er zullen altijd plekken zijn waar meer kanker voorkomt en plekken waar minder kanker voorkomt. Zonder dat daar een duidelijke reden voor is.


Bij het ontstaan van kanker kan onze omgeving een rol spelen, maar dit is een minder belangrijke risicofactor dan bijvoorbeeld leefstijl. Als in een bepaald gebied meer kanker voorkomt, is de kans meestal klein dat dat door(iets in de) omgeving komt. Een gezonde inrichting van de leefomgeving kan wel bijdragen om de gezondheid te bevorderen, ook wat betreft leefstijl.


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!