MAASSLUIS | De verkiezingen voor de Tweede Kamer bieden de kans om een samenleving dichterbij te brengen die is gebaseerd op sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid.

In een rechtvaardige samenleving heeft iedereen gelijke kansen. Dat vereist beleid dat is gericht op het verbeteren van de positie van werknemers met flexibele contracten en lage inkomens, een eerlijk belastingstelsel en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. Ook is het nodig om het woningaanbod beter af te stemmen op burgers met een lager inkomen door meer betaalbare woningen te bouwen.

© pixabay

Een duurzame samenleving houdt rekening met de grenzen van onze planeet; dit vergt een krachtige aanpak van de klimaatcrisis. Daarom moeten we de overstap naar een groene economie versnellen en investeren in schone en veilige energie, duurzame landbouw en milieuvriendelijk openbaar vervoer. Bovendien moeten we resoluut optreden tegen milieuvervuiling om de kwaliteit van ons leefmilieu te waarborgen. Zo bouwen we samen aan een betere toekomst, niet alleen voor onszelf, maar ook voor komende generaties.

André Vermeulen.

De rubriek ‘Ingezonden’ leent zich voor het delen van de eigen mening, idee of observatie dan wel zorgpunt. Of onze redactie het eens is met het gestelde is niet relevant. De schrijvende lezer wil mede-inwoners bereiken om wellicht zo gelijkgestemden te vinden. Wij staan qua plaatsing neutraal tegenover de inhoud van ingezonden stukken. De onderwerpen die relevant geacht worden, krijgen een plaats in onze rubriek Ingezonden. Wij behouden het recht stukken te weigeren. [Zelden zullen wij weigeren tenzij de inhoud aanstootgevend is volgens ons klankbordteam. ] Zie onze pagina: kopy

RedactieOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud