MAASSLUIS | Op donderdag 30 augustus heeft wethouder Voskamp in het bijzijn van Van Dijk Maasland BV en genodigden, de Wip feestelijk heropend. Nu de werkzaamheden aan de kademuur zijn afgerond is de Wip weer opengesteld.

De gemeente Maassluis en Van Dijk Maasland BV stelden in 2017 een plan vast voor het vervangen van de kademuur aan de Wip. Deze werd begin 2017 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer nadat er constructieve gebreken bleken te zijn.

Nieuwe steunconstructie
De voorbereidende werkzaamheden startte op 8 januari 2018, waarbij onder meer kabels en leidingen werden verlegd. Met het slaan van een reeks van 81 stalen buispalen werd de basis gelegd voor een nieuwe steunconstructie.

Financiële bijdrage van Hoogheemraadschap van Delfland

Tijdens de werkzaamheden bleken de vleugelmuur, eigendom van Hoogheemraadschap van Delfland, en een gedeelte van de Kademuur gebruik te maken van dezelfde fundering. Om tot een duurzame oplossing te komen is besloten de handen in één te slaan en ook de vleugelmuur mee te nemen in de herstelwerkzaamheden. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft hiervoor een financiële bijdrage geleverd. Door deze samenwerking kunnen zowel de vleugel- als de kademuur er zonder problemen weer tientallen jaren tegenaan.

Oude ankerstangen

De oude ankerstangen zijn bij de herstelwerkzaamheden weer visueel teruggebracht. Deze hebben nu geen constructieve functie meer, maar dragen wel bij aan het behoud van het historische uiterlijk van de stad. Ook het wasstoepje dat hier vroeger lag is teruggebracht in het straatbeeld.

Archeologische vondsten

Het vermoeden bestond dat bij de graafwerkzaamheden mogelijk oude funderingsresten werden aangetroffen van voormalige panden op deze plek. De graafwerkzaamheden vonden daarom onder archeologische begeleiding plaats. Ondanks dat de vondst van funderingsresten voorzien was, zijn wij als gemeente erg blij dat deze ook daadwerkelijk zijn aangetroffen. De funderingsresten geven een blik op het oude Maassluis. Naast de funderingsresten werden ook oude Delftsblauwe tegels aangetroffen.

Informatiezuil

In samenwerking met de archeologen en de Historische vereniging Maassluis wordt gewerkt aan een plan om de vondsten zichtbaar te maken in het straatbeeld. In september wordt vooruitlopend op dit plan een informatiezuil geplaatst op de Wip.

 

© Farlagraaf


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt