Een opiniestuk is een artikel waarin voornamelijk de mening van de auteur over een bepaald onderwerp weergegeven wordt. Met een goed geschreven opiniestuk stuurt de auteur de lezer in een bepaalde denkrichting. De rubriek opinie biedt op uitnodiging van de redactie ruimte aan inwoners die een duidelijke visie, een afgewogen mening of diepgaand idee helder kunnen uitdragen.

17 miljard uitgeven om 3 miljard aan problematische schulden op te lossen 

Waarom maken we 17 miljard kosten om 3 miljard problematische schulden te innen

Het aantal huishoudens dat te maken heeft met problematische schulden ligt in Nederland op 8%. Dat heeft het CBS berekend in augustus 2020. 

Deze gezinnen krijgen vaak hulp van allerlei instanties om het hoofd boven water te houden en de schulden af te lossen. Denk bijvoorbeeld aan: budgetcoaches, wijk bemiddelaars, schuldhulpverleners, projectmanagers, schuldmaatjes enz.. 

Deze hulp kost veel geld daarom zouden gemeenten moeten afwegen of de kosten opwegen tegen de baten. Of mag die afweging niet gemaakt worden?

“Schuld is net een zoekgeraakt pakketje. Iedereen is er druk mee.” Het is feitelijk de bedoeling dat mensen op een adequate wijze worden geholpen om van hun problematische schulden af te komen.  

Het doel is: “Minder schade door Schuld”

Minder schade door Schuld

De Rabobank gaf in de zomer van 2020 opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek “Minder schade door schuld” .

► U kunt het onderzoek lezen via deze link:  MINDER SCHADE DOOR SCHULD

Daartoe is in de zomer van 2020 opdracht gegeven. Het doel is op de eerste plaats om vast te stellen hoeveel schade er ontstaat door het innen van problematische schulden. Daarnaast kan het onderzoek ook worden gebruikt om te ontdekken wat er gedaan kan worden om de kosten door deze schulden omlaag te brengen. 

De cijfers liegen er niet om. In ons land moet er jaarlijks 3 miljard euro aan problematische schulden worden geïnd. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden zijn volgens het onderzoek vastgesteld op maar liefst 17 miljard euro!

Extreem groot bedrag aan weggegooid geld verdwijnt in een bodemloze put 

We geven ieder jaar dus 17 miljard euro aan kosten uit voor het oplossen van problematische schulden met een totale waarde van 3 miljard euro.

Een bijkomend effect is dat het innen van deze schuldbedragen in de meeste gevallen niet succesvol blijkt. Slechts enkele miljoenen euro’s van de totale 3 miljard euro worden uiteindelijk werkelijk geïnd. Het duurt dan ook nog eens jaren voordat een relatief klein deel van de problematische schulden uiteindelijk is geïnd. 

We hebben het dan over een tijdsbestek van 5 tot 6 jaar. Volgens mij kun je keihard stellen dat er bij het oplossen van problematische schulden een extreem groot bedrag in de bodemloze put verdwijnt.

Dit moet anders kunnen!

Grote gevolgen voor beide kanten

Wanneer het gemiddeld genomen 5 tot 6 jaar duurt voordat problematische schulden zijn geïnd, dan betekent dit natuurlijk dat het even lang duurt voordat een huishouden verlost is van de problematische schulden. Schuldeisers maken zeer hoge kosten voor het innen van de schuldbedragen, maar zij zijn niet de enigen die de gevolgen van deze lange termijn merken. De huishoudens zitten in deze lange periode in financieel zeer zwaar weer. Dit resulteert in meer ziekteverzuim op school en op het werk, in hogere zorgkosten, een lagere arbeidsparticipatie en ronduit ernstige armoede. 

Het met de helft verkorten van de duur van 5 tot 6 jaar zou al een groot verschil maken, voor beide partijen.

“Schuldhulp kenmerkt zich door veel kosten en weinig baten”

Verkorten van de schuldenafhandeling

De schuldenafhandeling duurt op dit moment gewoonweg veel te lang. Althans dat concluderen de onderzoekers in het rapport “Minder schade door schuld” Het is belangrijk om de duur van 5 tot 6 jaar te verkorten naar 2 tot maximaal 3 jaar. 

Hierdoor maken schuldeisers minder kosten en hoeven huishoudens aanzienlijk minder lang in armoede te leven. Een register voor schuldenafhandeling zou helpen om de zaken te versnellen, dat biedt dus  voordelen voor beide partijen. Schulden ontstaan in de meeste gevallen door niet verwijtbare zaken, zoals overmacht of pech. Wanneer de capaciteit voor terugbetalen hierdoor erg laag is, dan moet er sneller over worden gegaan op kwijtschelding.

Er zijn meerdere maatregelen opgesteld die ervoor zouden zorgen dat de afhandelingstijd wordt gehalveerd. Ook deze zijn te vinden in het onderzoek “Minder schade door schulden” Hierdoor blijven de maatschappelijke kosten aanzienlijk lager en kunnen huishoudens sneller weer ademhalen.

Ik heb geen beeld van hoeveel mensen er in Maassluis zijn die problematische schulden hebben. Evenmin heb ik een idee hoe hoog deze schuldenberg is. Toch denk is dat het verstandig is om uit te zoeken of de kosten die gemaakt worden om deze problematische schulden op te lossen niet vele malen hoger zijn dan het totaal van deze schulden.

Met het rapport “Minder schade door schulden” moeten beleidsambtenaren op het gemeentehuis toch een afweging kunnen maken of zij met het effectief bestrijden van problematische schulden op de juiste weg zitten. In tijden van crises dien je de financiële middelen namelijk zo effectief mogelijk in te zetten. Dus vooral geen geld uitgeven aan oplossingen die meer kosten dan dat ze opleveren. 

Met vriendelijke groet,

Desiree van DoremalenOntdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Schrijvende Lezer

Schrijvende Lezer

Een Lezer van Maassluis.Nu (M/V) | Stuurt stukken in om zorgen of ideeën te delen met alle Sluizers |
Inhoud is voor rekening van de opsteller | De redactie onthoudt zich van censuur op de inhoud