In juni 1976 schreef de landelijke pers het volgende over de toen nieuwe keersluis.

 

De nieuwe waterkering, die een onderdeel vormt van de deltadijk langs de rivier, bevrijdt de bevolking van de overlast, die de inwoners elk jaar ondervonden. In de winter steeg het water bij regelmaat tot de drempels van de huizen en soms ging het erover heen. Zoals in vroeger eeuwen gebruikelijk, werd hier nog gewerkt met vloedplanken om het water tegen te houden. De keersluis is een van de belangrijkste kunstwerken in de deltadijk, die in 1985 geheel klaar moet zijn. Maassluis is niet onverdeeld blij met de keersluis en de aangrenzende dijk.

bron: digibron

Ook nu weer is er commotie rond de keersluis.

Afgelopen week zijn de werkzaamheden aan de fietsvoetbrug over de keersluis stil gelegd in verband met andere dan voorziene noodzakelijke uitvoeringsoplossingen dan in het bestek voorzien. In het bericht van 16 september 2013 schrijft B&W dat deze oplossingen invloed hebben op de geplande opleveringsdatum van 31 december 2013.

De plaatselijke fractie van de VVD stelt kritische vragen over de vertraging en latere opleverdatum, gevolgen voor de subsidies die op dit project zijn of worden ontvangen, de hoogte van de meerkosten, de gevolgen van deze meerkosten en voor wiens rekening deze kosten komen. Daarnaast wil de fractie inzage in de duur van de vertraging, de gevolgen voor andere activiteiten en evenementen in de stad, zoals bijvoorbeeld de viering van 400 jaar en inzicht in waarom deze elementen niet in het bestek zijn opgenomen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt