“Wij zijn op zoek naar initiatieven die de wijk verbeteren en bewoners met elkaar in contact brengen.”

SCHIEDAM | Jaarlijks ontvangt het Fonds honderden aanvragen van organisaties die de samenleving in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis beter en mooier willen maken. Het Fonds vindt het belangrijk dat iedereen met goede ideeën de mogelijkheid krijgt om deze uit te voeren. Daarom kunnen van 1 februari tot 1 april 2023 ook groepjes burgers budget aanvragen voor maatschappelijke initiatieven.

Het burgerinitiatieven-programma van het Fonds bestaat inmiddels al ruim vijf jaar. “We zijn het programma gestart met één aanvraagronde per jaar, maar sinds vorig jaar kunnen bewoners van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis twee keer per jaar bij het Fonds terecht met hun ideeën,” vertelt Kimberley Jacobs, projectadviseur bij het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.. “Elke keer is het weer leuk om te zien dat mensen zo betrokken zijn bij hun buurt, wijk of stad. We krijgen aanvragen binnen voor het inrichten van een duurzame ontmoetingsplek, maar ook voor het realiseren van een minibiebroute voor jong en oud. Ook voor terugkerende evenementen om kinderen kennis te laten maken met de geschiedenis van hun stad of om ze aan het sporten te krijgen, hebben we aanvragen gehad. Het hangt er maar net vanaf wat er in de omgeving speelt. En wie weet dat beter dan de bewoners zelf.”

tekst gaat verder na de foto

Dankzij initiatiefnemers Patricia Kornaat, Julia Nibourg, en Loes Henger prijkt er een prachtige muurschildering die de geschiedenis van de visvangst vertelt, op een pand aan de Bleekstraat in Vlaardingen. | Foto: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.

Aanvraag indienen

Op 1 februari gaat de nieuwe aanvraagronde van start. Per initiatief kan er maximaal € 3.000 worden aangevraagd en een stichting en vereniging is niet nodig. Wel zitten er een paar andere voorwaarden aan verbonden. Zo moet het groepje uit minimaal drie personen uit Schiedam, Vlaardingen of Maassluis zijn, die geen familie van elkaar zijn of op hetzelfde adres wonen. Ook moet het initiatief – dat voor een langere periode zal bijdragen aan de samenleving – onderbouwd worden aan de van een begroting en dient het project binnen 1 jaar na toekenning van de donatie te zijn uitgevoerd.

Een aanvraag indienen is simpel en kan via het aanvraagportaal op de website van het Fonds: www.fondssv.nl.

“Voor mensen die graag eerst hun idee aan ons willen voorleggen, vragen hebben of wellicht hulp nodig hebben bij het indienen van de aanvraag, is er een speciaal online spreekuur op vrijdag 17 februari tussen 13.00 en 15.00 uur. (Zie website.) We hopen zo nog meer mensen te inspireren om een aanvraag in te dienen,” aldus Kimberley Jacobs.


Redactie Kunst&Cultuur

Redactie Kunst&Cultuur

Cultuurredactie | Publiceert cultuur gerelateerde onderwerpen, zoals literatuur, optredens, voorstellingen, exposities en culturele evenementen.