“voorbeeld doet volgen”

MAASSLUIS | Op een van de mooiste plekjes van Maassluis staat langs het Scheur, de Santplaet en de Koning Willem-Alexander boulevard het appartementengebouw De Furie. Dit complex wordt bewoond door kopers en huurders en er wordt getracht de omgeving schoon en netjes te houden.

Groencommissie

Al snel na de ingebruikname van het gebouw is er o.a. een groencommissie opgericht en deze heeft het ontwerp van de tuin rondom het complex ter hand genomen en sindsdien wordt deze tuin onderhouden door de twee leden van de commissie. De struiken worden gesnoeid, het gras gemaaid, geschoffeld, het onkruid gewied en nieuwe beplanting geplaatst. Ook wordt het onkruid op de trottoirs verwijderd.

Zwerfvuil

Al het zwerfvuil rondom het gebouw, ter hoogte van de Santplaet, Het Hoge Licht en Vuurbaak wordt minimaal één keer per week en soms vaker verwijderd. Daarnaast wordt langs het Scheur alle aangespoeld plastic, hout, struiken en ander drijvend materiaal opgehaald vanaf het verlengde van de Vuurbaak tot aan het verlengde van Het Hoge Licht. In december wordt met een bosmaaier het taluud van afgestorven onkruid en gras ontdaan.

Boulevard Ridders

Tevens is er de groep “Boulevard Ridders” die in wisselende samenstelling, maar meestal met minstens vier personen, elke tweede zaterdag van de maand op het talud en de Koning Willem-Alexander Boulevard langs het Scheur het aangewaaide en aangespoelde zwerfvuil verwijdert.

Niet alleen met mooi weer, maar ook in veel mindere weersomstandigheden worden de bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerd, maar de resultaten zijn dan ook duidelijk zichtbaar. En daar is iedereen in de Furie blij mee!

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Huub
    6 november 2017 at 17:43

    Wij zijn trots op onze Furietuin, degenen die deze onderhouden en de Boulevardridders van de Furie!