© www.maassluis.nu - Maassluizers over verbeteren leefbaarheid Maassluis Midden

Tijdens het gebiedsoverleg Midden praten Maassluizers op woensdag 18 februari 2015 over de volgende wijken: Bomendal, Bloemenbuurt, Vertowijk, Koningshoek, Componistenbuurt, Stort, Elysium en het Balkon.

Het overleg is bedoeld om het dagelijks beheer af te stemmen met de bewoners. Er wordt geprobeerd bewoners zo veel mogelijk te betrekken bij de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Het gebiedsoverleg is in de Koningshof, Uiverlaan 20 en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Opgeven is niet nodig.

Naast enkele vaste agendapunten bepalen de bewoners waar de bijeenkomst over gaat. In de bijeenkomst worden drie presentaties gegeven.

Agenda

1) Opening

2) Thema-presentaties 2015

– K. Luijten, presentatie gewijzigd Hondenbeleidsplan gemeente Maassluis
– F. Schippers, presentatie Vergroening Kapelpolder
– J. Heideveld, presentatie team Handhaving en Toezicht

3) Opvoeren agendapunten

– Landelijke Opschoondag 28 maart 2015

4) Initiatief activiteiten Gebiedsoverleg Midden

5) Geactualiseerde actiepuntenlijst gebied Midden

6) Rondvraag

7) Sluiting

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt