Langer samen met zorg dichtbij

MAASSLUIS | ‘Geclusterd wonen plus’ is een vernieuwend woonzorgconcept van de gemeente Maassluis, Argos Zorggroep, woningcorporatie Maasdelta en zorgverzekeraar DSW. In Zonneburcht, een seniorencomplex voor sociale huur naast verpleeghuis De Tweemaster, wonen Maassluizers die niet meer geheel zelfstandig kunnen wonen, maar ook niet toe zijn aan een verpleeghuis.

“De bewoners vinden er ondersteuning, geborgenheid en gezelligheid. Zo voorkomen we eenzaamheid met alle nare gevolgen van dien. En mensen blijven langer actief en zelfstandig”, legt Karin Hersbach van Argos Zorggroep uit. “En het mooiste is: echtparen kunnen langer samen blijven.” Argos ontvangt veel positieve reacties over het wonen in Zonneburcht. Hersbach: “De bewoners en hun kinderen vertellen ons dat zij zich zekerder en zelfstandiger voelen. Hun sociale leven is enorm vergroot en hun conditie verbeterd.”

Stapje extra

Wethouder Corine Bronsveld (onder andere Zorg) is nauw betrokken bij het project. “In Maassluis werken we al meer dan tien jaar samen om mensen langer zelfstandig te laten wonen in zogenoemde Woonservicezones. Fijne, veilige plekken waar zorg, welzijn en onderwijs samenkomen. Voor allerlei doelgroepen en met bijvoorbeeld kinderopvang en een mbo-school waar jongeren direct stage kunnen lopen.”

De wethouder vertelt dat er in Maassluis veel behoefte is aan wonen met zorg:. “Daarom blijven we op zoek naar nieuwe locaties. Zonneburcht bleek ideaal qua ligging. Gelukkig vonden we Argos Zorggroep, woningcorporatie Maasdelta en zorgverzekeraar DSW bereid om dit samen met ons uit te werken. Alle partijen wilden daarbij een stapje extra zetten. Maasdelta zorgde bijvoorbeeld voor een ontmoetingsruimte met keuken en sanitair. Dit is eigenlijk niet hun taak, maar ze doen het wel!”

Gezonder en gelukkiger

Bronsveld legt uit dat alle betrokken partijen hun nek hebben uitgestoken om dit concept ook financieel haalbaar te maken. “We zijn gewoon begonnen om dit voor elkaar te krijgen. Want wat hier gebeurt is van grotere betekenis dan geld: mensen die gezonder en gelukkiger zijn én daardoor langer zelfstandig blijven. Uiteindelijk werkt dat preventief en zal het kosten besparen.”

Nog tips voor anderen die voor dit vraagstuk staan?

Bronsveld: “Vertrouw elkaar, zoals je hier ziet bij de indicatiestelling, toewijzing, regievoering en financiering. Als je alles blijft doorrekenen en elk probleem probeert te ondervangen, kom je niet verder. Start gewoon, pas dan zie je wat er gebeurt.”

Hersbach beaamt: “Vaak blijft het bij praten, praten, praten. Ga aan de slag! Betrek andere partijen, zorgverzekeraars zijn vaak van goede wil en kunnen het verschil maken om van start te gaan. Ook belangrijk: betrek de juiste mensen binnen je organisatie. Collega’s die het leuk vinden om op te staan. Die het anders willen én doen.”

Interesse?

De woningen zijn in bezit van woningcorporatie Maasdelta. Voor toewijzing is een Wmo-indicatie van de gemeente nodig die in goed vertrouwen verzorgd wordt door Argos Zorggroep. Wilt u of een familielid ook graag in aanmerking komen voor wonen in Zonneburcht? Neem dan contact op met Argos Zorggroep.


Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens&Maatschappij

Redactie Mens & Maatschappij | Publiceert eigen artikelen en aangeleverde berichten binnen dit thema

1 Reactie

  1. Bea Scheurwater
    25 november 2022 at 12:07

    nieuw? Het verzorgingshuis is terug, had nooit afgeschaft moeten worden ook goed voor doorstroming toch?