door Vivienne Schiks

MAASSLUIS | Hans Ploeg heeft op woensdag 23 juni de gemeentelijke Erepenning ontvangen uit handen van burgemeester Edo Haan.

Ploeg is jarenlang betrokken geweest bij de sociale woningbouw in Maassluis door zijn werk bij onder meer het Gemeentelijk Woningbedrijf. In die rol was hij een van de gezichtsbepalende mensen bij de grootschalige stadsrenovatie in Maassluis.

Ook was hij nauw betrokken bij de stedenband met het Hongaarse Hatvan en stond hij aan de basis van de uitwisselingsprogramma’s op het gebied van de stadsontwikkeling en huisvesting.

Door de jaren heen zette Ploeg zich steeds weer belangeloos in voor de Maassluise samenleving. Zo kon, mede dankzij zijn inzet, de Openbare Bibliotheek in 2001 de nieuwe huisvesting in gebruik nemen. De ontvanger van de erepenning was jarenlang voorzitter van de Scoutinggroep Karel Doorman en werd later ook lid van het Jongeren Overleg Orgaan Maassluis. Hij was een actief lid van de Rotaryclub, en was eerst secretaris en later voorzitter van de Furieade.

© Gemeente

In 2011 werd de actieve Maassluizer voorzitter van de werkgroep die een visie opstelde voor de toekomst van Gemeentemuseum Maassluis. Onder zijn leiding werd de stichting Museum Maassluis opgericht. In januari 2015 trad Ploeg toe tot het bestuur van de historische scheepswerf Zorg en Vlijt, waarmee hij samen met vrijwilligers heeft gewerkt aan de bouw van een replica van de trekschuit Den Eersten Snik. Het terugbrengen van deze trekschuit, als onderdeel van de trekvaartroute tussen Vlaardingen en Delft, is van grote cultuurhistorische waarde voor Maassluis.

De Erepenning wordt uitgereikt aan personen die zich gedurende enige tijd of naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis meer dan verdienstelijk hebben gedragen voor de lokale samenleving

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt