Maurice Verschuur – Maquette van het plan.

Dit is een samenvatting van 2 berichten op: WOS.nl

U vindt verdere voorbeelden op de site van het adviesbureau: Visade advies in projectontwikkeling BV

De fracties van de gemeenteraad Maassluis hebben afgelopen dinsdag unaniem een motie aangenomen. Men heeft de wens uitgesproken om de Laan 1940-1945 door te trekken naar ’t Hoofd. Daarbij is de voorlopige voorkeur uitgesproken voor een tunnel onder het spoor door. Deze beoogde tunnel moet de toekomstige wijk ‘De Kade’ ontsluiten.

Dit is een vervolg op de vraag van de grondeigenaar Conline die in december om duidelijkheid vroeg over de gemeentelijke plannen. als deze de intentie uitspreekt woningbouw mogelijk te maken. Het betrokken architectenbureau wil het project laten aansluiten op de Waterweg, met uitzicht over het water. De wijk zou hetzelfde karakter moeten krijgen als het oude centrum van de stad heeft.

De visie omvat vijf zogeheten lobben, eivormige blokken die in totaal ongeveer 500 woningen tellen. Tussen de lobben is er plek voor veel groen. Aan elk uiteinde van een lob wordt de mogelijkheid gelaten voor robuuste appartementencomplexen. Of en hoeveel torens er komen, is uiteindelijk afhankelijk van de vraag in de woningmarkt.

Tussen de lobben en de spoorweg is een handelskade voorzien. In robuuste pakhuizen zoals die nu zijn te vinden in de haven van Maassluis, kunnen kleine bedrijven zich huisvesten. Daarbij is er rekening mee gehouden, dat de Laan 1940-1945 wordt doorgetrokken. Of dit kan door middel van een tunnel onder de spoorweg door, moet uit verder onderzoek blijken.

De eventuele start van de bouw zou in de periode 2017-2020 plaats kunnen vinden. Gaat de gemeenteraad akkoord met woningbouw, dan zal Van Geenhuizen het bedrijf Conline verplaatsen naar Moerdijk. Hij zegt daar ruimte genoeg te hebben bij een van zijn andere fabrieken.

De Kade is een nieuwbouwwijk die geprojecteerd is op de plek van buizencoatingsbedrijf Conline. Het visieplan over de ontwikkeling van deze bouwlocatie aangenomen. Wethouder Keijzer waarschuwt voor enkele grote obstakels met betrekking tot een tunnel. Allereerst moet de grond door de gemeente aangekocht worden. Tevens zal die constructie forse investeringen vergen. In verdere studies zal moeten blijken of die tunnel een haalbare optie is. Als alternatief wordt ook een gelijkvloerse overgang bekeken. Wanneer de studies klaar zijn, zullen deze worden voorgelegd aan de gemeenteraad, die de defintieve beslissing moet nemen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt