In de maandagcolumn Roeptoeter van vorige week werd de problematiek rond een melding aan de gemeente onder een vergrootglas gelegd. Een vervolgreactie van gemeentewege mocht niet uitblijven. Er is heden een goed en volledig antwoord ontvangen. Het is wel zo eerlijk en volledig om ook deze met u te delen. De gemeente krijgt wat ons betreft als nog een compliment voor de zorgvuldige actie op deze melding. Vandaag zijn de herstelwerkzaamheden begonnen en de brug is tijdelijk niet in bedrijf doordat alle planken verwijderd zijn. Duidelijke borden en linten attenderen de voetgangers en fietsers op deze situatie.

De reactie van de gemeente luidt: na het lezen van uw column op Maassluis.nu heb ik geprobeerd telefonisch contact met u op te nemen. Na overleg met de verantwoordelijke wethouder Keijzer wilde ik de situatie graag telefonisch met u bespreken.

Uw telefoonnummer achterhalen lukte mij helaas niet. Vandaar bij deze per e-mail.

Intern hebben wij het proces van uw melding onderzocht. Daarbij wil ik aangeven het oprecht jammer te vinden dat de behandeling van uw melding over de brug voor de onbedoelde verwarring heeft gezorgd. Wij streven er naar alle inwoners van de gemeente Maassluis zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Hierbij hoort een eigentijdse vorm van dienstverlening met gebruik van mogelijkheden op het gebied van ICT en internet. Dat er daarbij fouten worden gemaakt of gegevens onvindbaar zijn, is navenant.

De straatnaam Merellaan is per abuis handmatig aan uw melding over de brug gekoppeld. Helaas kunnen wij de gemaakte fout niet meer terugdraaien en dat had beter gekund. Onze mensen van de buitendienst zijn wel direct aan de slag gegaan met uw melding. Voor de goede orde: op de door u bedoelde locatie. Uit ons onderzoek blijkt dat er een auto over deze brug is gereden en daarmee de betreffende schade heeft veroorzaakt. Met een noodreparatie en de opdracht voor een (structurele) reparatie, die wordt uitgevoerd door een ingeschakelde aannemer, wordt uw melding verder opgelost. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en biedt onze excuses aan voor de situatie zoals deze is ontstaan. Ik ga er van uit dat een mogelijke volgende ervaring met de dienstverlening van de gemeente Maassluis wel naar volle tevredenheid verloopt.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt