©M.Nu - Op 3 maart 2014 twee weken voor de verkiezingen gekapt

De kap van enige wilgen langs  de Dr. Albert Schweitzerdreef – omdat fietsers klaagden over een gevaarlijke fietspad – was tijdens de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen onderdeel van de publieke discussie over de groenvoorziening: ‘Waarom wordt er gekapt en is er sprake van herplant? ‘

De meeste partijen in het lijsttrekkersdebat maakten zich hard voor het beleid rond de groenvoorziening. Sindsdien is er veel gebeurd: nog veel meer gekapt, maar ook herplant.

Toch blijft het groen ook nu de gemoederen bezighouden. Het is altijd goed om vroegtijdig te communiceren wat er gebeurt.

Maassluis.Nu heeft wat dat betreft de leus ‘Mind the Gap’ geadopteerd: wees je bewust van de kloof tussen gemeente en burgerij.

Tijdig, helder en compleet communiceren blijft een kunst.  B&W doet op dat terrein zijn best, maar kan onbegrip niet altijd voorkomen. Het meest lastige is dat de gemiddelde mens slecht van geheugen is of net even niet oplette.

Wie weet bijvoorbeeld nog of er herplant komt op de bovengenoemde locatie?

Maassluis.NU kent wél het antwoord op die vraag. Deze was namelijk in onze berichtgeving van 3 maart al opgenomen:  “5 knotwilgen ivm met stand te dicht op fietspad.” Het betreft de verlening van een vergunning “Kappen met herplantverplichting“.

Vervelend is dat de daar genoemde vergunning niet meer terug te vinden is. Wél vinden we dit raadstuk ‘debat op Dinsdag’ met deze alinea:

“De heer ’t Hart wijst op het kappen van een vijftal knotwilgen aan de Albert Schweitzerdreef omdat ze te dicht op de weg zouden staan. De heer Keijzer zegt dat dat is gebeurd op basis van de zorgplicht die de gemeente heeft. Er is vergunning voor verleend. In de natuurspeeltuin heeft herplant plaatsgehad. Het verzoek tot herplant in de omgeving van de Albert Schweitzerdreef zal spreker in overweging nemen.”
Een curieuze formulering in die laatste zin, die zich niet eenduidig laat duiden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. 27 november 2014 at 10:07

    Je Moet Als Fietser Buigen Voor Bomen!