© GGD – Gezondheid en opvoeding van het kind

Op zaterdag 17 mei ontvangen ruim 28.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in de regio Rotterdam-Rijnmond een kaart in de brievenbus met het verzoek mee te werken aan een gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek geeft inzicht in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn gezondheid en opvoeding van het kind, leefgewoonten en voorzieningen in de wijk voor het kind. De GGD Rotterdam-Rijnmond benadert voor dit onderzoek willekeurig één op de vijf kinderen.

De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft een wettelijke taak om de gemeenten in haar werkgebied te informeren over de gezondheidssituatie van de jeugd in deze gemeenten. De uitkomsten dragen bij aan de invulling van het gemeentelijk jeugdbeleid. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er meer buitenspeelplekken komen of dat er meer opvoedingsondersteuning in een gemeente wordt aangeboden.

De GGD hoopt op een hoge respons. Hoe meer ouders de vragenlijst invullen, des te meer gegevens worden verzameld en hoe betrouwbaarder het beeld is van de gezondheid van de kinderen in een gemeente. Meedoen is dus belangrijk. Ook als het allemaal goed gaat met een kind of als een kind in zorg is.

De ouders/verzorgers van de kinderen die door middel van een steekproef uit het bevolkingsregister zijn geselecteerd, ontvangen per post een kaart met het verzoek om aan het onderzoek mee te doen. In de kaart staat een persoonlijke code vermeld waarmee ze op een speciale website kunnen inloggen en de vragenlijst kunnen invullen en terugsturen.

De privacy van de kinderen is gewaarborgd. De namen en adressen die via een steekproef uit het bevolkingsregister zijn verkregen, worden alleen gebruikt om de uitnodiging en eventuele herinnering te sturen. Daarna namen en adresgegevens vernietigd. Antwoorden kunnen dan niet meer gekoppeld worden aan persoonsgegevens.

Meer informatie vindt u op www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt