MAASSLUIS | Op dinsdag 3 april jl. hebben ruim honderd mensen de inspiratieavond van Puur! Maassluis bijgewoond. Ontwikkelaar-Bouwer ABB Bouwgroep presenteerde samen met
Steenhuis Bukman Architecten en de gemeente Maassluis de voorlopige situatie, gevels en plattegronden. Iedereen heeft kunnen reageren op de plannen. Daar is in grote getale gehoor aan gegeven.

Puur! Maassluis
Het nieuwbouwplan Puur! Maassluis wordt gerealiseerd op de huidige locatie van woongebouw De Vliet en het naastgelegen weekmarktterrein. Het plan bestaat uit grondgebonden woningen, appartementen en winkelruimtes. Daarbij is een goede balans gevonden tussen wonen, werken en verblijven. Het ontwerp sluit nauw aan bij de prachtige historische binnenstad van Maassluis en is bedacht door Steenhuis Bukman Architecten.

Reacties
“Tijdens de inspiratieavond hebben wij lovende en ook kritische reacties ontvangen. Wij zijn erg blij met de input en nemen dit mee in de verdere uitwerking van de plannen. Met de omwonenden en ondernemers uit de buurt richten wij een klankbordgroep op voor de verdere afstemming van de openbare inrichting, logistiek en de daadwerkelijk bouwwerkzaamheden. Hiermee verwachten wij een mooie ontwikkeling te realiseren, passend binnen het karakteristieke Maassluis.” Aldus Tim Schregardus, projectmanager bij ABB.

Architect Marc Bukman heeft tijdens de inspiratieavond een toelichting gegeven op de gevelbeelden. Tevens vond hij het ontzettend leuk om in gesprek te gaan met geïnteresseerden.

Marc:

“We bezoeken locaties en ontwerpen vervolgens een gevel die naar onze mening goed past in de omgeving. Erg inspirerend om geïnteresseerden te kunnen spreken en te ervaren hoe het ontwerp door anderen ontvangen wordt. Natuurlijk ben ik er trots op dat er overwegend positief op de beelden werd gereageerd. De aandachtspunten die zijn genoemd nemen we mee in de optimalisatie van het ontwerp.”

Veel van de bezoekers van de inspiratieavond geven aan erg blij te zijn met de nieuwe plannen. “Het is een prachtige aanvulling voor Maassluis. De nieuwe plannen zorgen ervoor dat de Zuidvliet nog meer karakter krijgt.” Aldus één van de bezoekers.

Meer informatie?
Een terugkoppeling van de inspiratieavond en meer informatie over het plan is te vinden op de website

www.puur-maassluis.nl

of op te vragen bij ABB Bouwgroep via telefoonnummer 0184 – 495 495.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu