door Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel

MAASSLUIS | Het gaat het niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Het aantal dier- en plantensoorten in ons land neemt in hoog tempo af, zichtbaar en onzichtbaar. Zo nemen bijvoorbeeld de insectenpopulaties drastisch af. Deze neerwaartse trend wordt nog extra versterkt door toename van droogteperiodes en hevige regenval als gevolg van klimaatverandering.

Om een gezonde, aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving te behouden voor mens en dier is herstel van biodiversiteit cruciaal. Het zorgt voor een betere gezondheid, schonere lucht, een mooiere leefomgeving en biedt mogelijkheden om de uitdagingen rondom klimaatverandering, voedselvoorziening en wateroverlast te lijf te gaan. Biodiversiteitsherstel biedt dus kansen! Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken we met inmiddels meer dan 100 partners aan het vergroten van de biodiversiteit.

De gemeente is vanwege haar invloed van groot belang en zou op vele manieren een bijdrage kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van meer openbaar groen en terugdringen verstening, ecologisch inrichten van de openbare ruimte en ecologisch beheer van openbaar groen en last but not least door actief de samenwerking te zoeken met burgers, bedrijven en agrariërs.

 

Voorbeelden van wat de gemeente kan doen om biodiversiteit in de gemeente te vergroten:

Creëren meer openbaar groen/terugdringen verstening
Het creëren van meer openbaar groen en het terugdringen van de verstening zorgt er voor dat er meer ruimte ontstaat voor biodiversiteit. Van belang hierbij is ook te zorgen voor verbindingszones.

Ecologische inrichting van openbare ruimte
Een ecologische inrichting zorgt voor een grote toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. Hierbij gaat het vooral om het creëren van structuur, diversiteit in omstandigheden en gebruik van inheems plantenmateriaal. Niet alleen openbaar groen is hier van belang, maar er zijn ook veel mogelijkheden op het gebied van natuurinclusief bouwen.

Ecologisch beheer van openbaar groen
Stap als gemeente over op ecologisch beheer van het openbaar groen. Er komt steeds meer aandacht voor ecologisch bermbeheer, maar ook op andere groenstukken heeft ecologisch beheer een positief effect op de biodiversiteit. Ecologisch beheer zorgt er voor dat er altijd leefruimte en voedsel beschikbaar blijft voor verschillende soorten.

Samenwerking met en bewustwording van burgers/bedrijven
Naast dat de gemeente zelf het groen in de openbare ruimte anders kan inrichten en beheren, kunnen burgers en bedrijven binnen de gemeente zich ook inzetten om de biodiversiteit te vergroten. De gemeente kan dit stimuleren, door ludieke acties, informatieverstrekking, subsidies en samenwerkingen met andere partijen.

Concrete voorbeelden:

• Groenstroken/vlinderidylles
• Tiny forests
• Vergroenen bedrijventerreinen
• Faunavoorzieningen
• Natuurvriendelijke straatverlichting
• Natuurinclusief bouwen
• Ecologisch bermbeheer
• Groene tuinen
• Groene daken/daktuinen
• Verticaal groen
• Sluit aan bij de Campagne ‘Maak Grijs Groener’
Meer informatie over deze en andere voorbeelden zijn te vinden in de toolbox voor biodiversiteit

TOOLBOX

 


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt